Lombardie

[ skrýt ]
Wikimedia-logo.svg Osvoboďte kulturu. Darujte svých 5 × 1000 Wikimedia Italy . Napište 94039910156. Wikimedia-logo.svg
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie.
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Nota disambigua.svg Disambiguation – Pokud hledáte jiné významy, podívejte se na Lombardie (disambiguation) .

Lombardie ( AFI : / lombar'dia / italsky ; / lombar'dia / , / lumbar'dia / nebo / lumbar'dea / v Lombardsku ) je italský region s řádným statutem [9] 9 963 188 obyvatel [3] severozápadní Itálie , předobraz v roce 1948 a založený v roce 1970.

Jeho území je rozděleno do 1 506 obcí (kraj s největším počtem obcí na celém území státu), rozdělených do dvanácti velkoplošných celků (jedenáct provincií plus metropolitní město Milán ). Region se řadí na první místo v Itálii podle počtu obyvatel a počtu místních úřadů , zatímco je čtvrtý podle oblasti, [10] po Sicílii , Piemontu a Sardinii . Své hlavní město má ve městě Milán . Na severu hraničí se Švýcarskem ( kanton Ticino eCantone dei Grigioni ), na západ s Piemontem , na východě s Benátsko a Trentino-Alto Adige a na jih s Emilia-Romagna .

Etymologie

Toponymum pochází ze slova Longobardia ( lat.Langobardia ) , používaného v italském exarchátu k označení italské oblasti, která byla pod nadvládou populace germánského původu Langobardů nebo Langobardia Maior (Longobardia Maggiore), která zahrnovala lombardská vévodství severní Itálie a vévodství Tuscia a Malé Langobardie (Longobardia Minore), které zahrnovalo dvě lombardská vévodství střední a jižní Itálie , jmenovitě vévodství zSpoleto a Benevento . Zbývající část italského poloostrova , který byl místo toho pod nadvládou Byzantské říše , se nazýval Rumunsko , což je termín také používaný k obecné definici této říše: použití termínu „Byzantský“ je ve skutečnosti relativně nedávné.

Během karolínského období se termín Longobardia místo toho používal k označení značky Svaté říše římské založené Karlem Velikým a včetně Milána, které mělo mnohem širší hranice než moderní Lombardie. I v následujících staletích termín „Lombardie“ nadále definoval rozsáhlé území, které zahrnovalo téměř celou severní Itálii. [11]

Název „Lombardia“, který se nachází v eseji z roku 1553 Descrittione di tutto Italia od F. Leandra Albertiho s rozdělením na „Lombardie na této straně Pádu “ a „Lombardie na druhé straně Pádu“ [12]. , tedy stále s významem, který přesahoval současné hranice regionu, byl vrácen k modernímu použití po válce o španělské dědictví , kdy Rakouské císařství , které se zmocnilo tohoto regionu v roce 1714, jej začalo nazývat jako Rakouská Lombardie . Od tohoto okamžiku začal pojem „Lombardie“ vymezovat omezenější území, zhruba odpovídající modernímu italskému regionu.

Dějiny

Severní Itálie v římských dobách rozdělená na augustovské oblasti . Mezi nimi byl Regio XI Transpadana , jehož hlavním městem bylo Mediolanum neboli Milán
Gallia Cisalpina , jméno připisované Římany severní Itálii
Lombardský král Alboin vstupuje do Pavie . Název regionu pochází ze středověké latiny Longobardia , země Langobardů , germánské populace, která v roce 568 n. l. vtrhla na italský poloostrov a učinila z Pavie hlavní město svého království .

V Pádské nížině byly nalezeny různé předměty svědčící o rozšíření člověka v ní již ve třetím tisíciletí př. n. l. [15] přítomné již minimálně od pleistocénu v předalpské oblasti [16].

První civilizace, které se vyvinuly, byly Camuna (v neolitu ) a kultura Golasecca ( doba bronzová ). Středovýchodní oblast Lombard byla ovlivněna etruským vlivem kolem pátého století před naším letopočtem. Později, ve čtvrtém století před naším letopočtem , byla oblast napadena různými galskými národy , které daly život konfederacím Insubri v západní Lombardii, kde povede k založení Milána a Cenomani ve východní Lombardii a v dolní oblasti Gardy a na březích Pádu.

Na konci třetího století př. n. l . začali staří Římané dobývat Pádskou nížinu , střetli se s Insubri Galy , zatímco cenomanští Galové byli od počátku jejich spojenci. Provincie později porodila slavné představitele latinské kultury, jako je Plinius v Como a Virgilio v Mantově .

V posledních staletích Západořímské říše Milán ( Mediolanum ) značně zvýšil svůj význam jako politické a náboženské centrum (s biskupstvím sv. Ambrože ) natolik, že se stalo jedním ze sídel tehdejších tetrarchů . Konstantina , který v roce 313 n. l. vydal edikt zvaný milánský edikt , kterým byla všem poddaným poskytnuta svoboda vyznávat své náboženství, včetně křesťanů, dosud z tohoto práva vyloučeni. [17]

Při pádu Západořímské říše ( obléhání Pavie a následná smrt Flavia Oresta byly hlavními epizodami pádu Západořímské říše [18] ) byli to barbaři , kdo ovládal region: nejprve přišli Heruli z Odoaker ( 476-493 ), dále Ostrogóti Theodorika Velikého (493-553), kteří z Pavie učinili jedno ze sídel (spolu s Ravennou a Veronou ) svého království [19] . Lombardie se poté vrátila do Římské říše(tentokrát Byzantské říše ) po gótské válce , která trvala asi 20 let a která sužovala celou Itálii . Po několika letech byzantské císařské nadvlády zaútočili Langobardi v roce 568 na velkou část Itálie a dobyli ji a umístili své hlavní město do Pavie . [20]

Právě v tomto období se pojmem Langobardia začala nazývat území obsazená Langobardy, tedy většina Pádské nížiny a dnešní Toskánsko ( Langobardia Maior ) a vévodství Spoleto a Benevento ve střední a jižní Itálii ( Langobardia Menší ). [21] [22] V sedmém století začal termín „Lombardie“ konkrétně označovat karolínskou značku včetně Milána a Pavie, dříve známých jako Ligurie nebo Neustria , i když po několik staletí označoval v širokém smyslu celou střední Itálie - severní (viz Lombardie (historická oblast) ).[23]

V roce 774 král Franků Karel Veliký - který přišel do Itálie předchozího roku na pozvání papeže Adriana I. ohroženého Langobardy - dobyl Pavii , zajal krále Desideria v Galii a prohlásil se králem Franků a Langobardů, zatímco on nesl titul krále Itálie jeho druhý syn Pipin . Franské panství dalo vzniknout feudální politické struktuře , která charakterizovala vrcholný středověk .

Pontida : pamětní deska na Lombardskou ligu
Erb Visconti , pánů z Milána

V údolí Pádu pozdního středověku se začal šířit nový politický model: středověká obec , hlavní hrdina znovuosídlování měst. V roce 1176 Lombardská liga porazila vojska císaře Federica Barbarossy v bitvě u Legnana . Kostnický mír z roku 1183 zároveň posvětil formální poslušnost obcí vůči císaři a podstatné uznání obecní autonomie panovníkem. Počínaje 13. stoletím se městský model dostal do krize a byl brzy nahrazen rodícími se lordstvami : Gonzagové v Mantově [ 24] .Visconti a poté Sforza v Miláně . [25]

Ve druhé polovině středověku, v tom, co se nazývalo Lombardie (tj. severní Itálie), se jižní (Toskánsko) a východní část (Marca Trevigiana, Marca Veronese) začaly rozlišovat: termín "Lombardie", od té doby, dosud začal identifikovat pouze část Pádské nížiny nacházející se severozápadně od řeky Mincio , především území podléhající nadvládě Visconti a poté Sforzy . V 15. století se Lombardie opět stala dobyvatelskou zemí: nejprve přijeli Benátčané z východu, poté si Francouzi nárokovali zbývající část milánského vévodství, které bylo po dlouhých letech války postoupeno. abitvě u Pavie v roce 1525 , Španělům , kteří tam zůstali dlouhou dobu, formálně stále pod záštitou Svaté říše římské .

Během této nadvlády zažil region, po počátečním období prosperity, postupný úpadek, který v 17. století zhoršily morové epidemie . V 1714 vévodství Milána, následovat válku španělského dědictví, prošel dědictvím od Habsburgs Španělska k Habsburgs Rakouska ; nakonec Rakušané získali také vévodství Mantovy .

Napoleonské království Itálie s Milánem jako hlavním městem v roce 1807, kdy zahrnovalo také Istrii a Dalmácii

Východní část regionu, anektovaná Benátčany během patnáctého století, zahrnovala území Bergamo , Crema , Brescia a Salò , které se proto lišilo od zbytku regionu až do roku 1797, kdy Lombardie po staletích znovu poznala rozdělení, politické a správní jednoty pod záštitou Napoleona Bonaparta .

Po zkušenostech Transpadanské republiky , Cisalpské republiky , Italského království (jehož bylo Miláno formálně hlavním městem s italským králem Napoleonem Bonapartem ), všech států závislých na napoleonské Francii, obnova vytvořila znovu Lombardsko-benátské království . za rakouských Habsburků.

Lombardie byla tehdy důležitým centrem Risorgimenta , s pětidenními milánskými v březnu 1848 a následným plebiscitem , Deset dnů v Brescii v roce 1849, mučedníci z Belfiore v Mantově v letech 1851 až 1853. Anexe Lombardie ke království Sardinie došlo po druhé válce za nezávislost v roce 1859, válce, během níž byla Lombardie hlavní bitevní scénou (bitvy o Montebello , Palestro , Magenta , Solferino a San Martino a San Fermo ). V roce 1861 svyhlášení Italského království se Lombardie stala součástí moderního italského státu, s výjimkou středovýchodní části provincie Mantua , která byla připojena v roce 1866 po třetí válce za nezávislost . Co se týče bitvy u Solferina, bylo to během tohoto konfliktu, kdy Henry Dunant převzal iniciativu k vytvoření Červeného kříže .

Alpská fronta první světové války přecházela přes východní lombardskou alpskou stranu a v prvním poválečném období bylo Miláno centrem italských bojů Fasci . Milán se poté po osvobození od fašismu během druhé světové války stal Zlatou medailí za vojenskou chrabrost za odboj , zatímco partyzánský odboj se šířil údolími a provinciemi.

Během let ekonomického boomu bylo Miláno jedním z pólů „ průmyslového trojúhelníku “ severní Itálie. Léta olova měla v Lombardii velký význam, masakr na Piazza Fontana v Miláně v roce 1969 a masakr na Piazza della Loggia v Brescii v roce 1974.

V osmdesátých letech dvacátého století se Miláno stalo symbolem hospodářského růstu země a symbolem ekonomicko-finančního bujení „ Milána k pití “, zatímco v národní vládě byla milánská socialistická skupina Bettino Craxi . Město Milán bylo na počátku 90. let počátkem série skandálů známých jako Tangentopoli , které vyplynuly ze soudního vyšetřování milánského prokurátora známého jako Čisté ruce , které se poté rozšířilo do zbytku země.

Fyzická geografie

Všeobecnost

Panorama Valtelliny z Alpe Piazzola v obci Castello dell'Acqua
Bernina Punta Perrucchetti 4020 m, nejvyšší vrchol v Lombardii

Povrch Lombardie je rozdělen téměř rovnoměrně mezi rovinu (což představuje asi 47 % území) a horské oblasti (které tvoří 41 %). Zbývajících 12 % území je kopcovité. [26]

Z morfologického hlediska je region rozdělen do pěti oblastí: alpské ( Lepontinské a Rhétské Alpy ), předalpské ( Orobské Alpy a Lombardské Prealpy ), náhorní rovina ( Varesotto , Brianza , Monzese, Milanese, Cremasco , Lower Bergamasca, Franciacorta , Lower Brescia , Alto Mantovano ), nížina ( Lomellina , Pianura Padana , Oltrepò Mantovano ), Apeniny ( Oltrepò Pavese ).

Regionem protékají desítky řek (včetně Pádu , největší a nejdelší řeky v Itálii) a omývají ho stovky jezer přírodního i umělého původu.

Hlavní masivy jsou Bernina (4049 m), Disgrazia (3678 m), Ortles (3905 m) a Adamello (3555 m), v Rhétských Alpách ; Pizzo Coca (3053 m), v Orobských Alpách , Pizzo del Diavolo di Tenda (2915 m), v Prealps a Monte Lesima (1724), v Oltrepò Pavese . Dosahuje nejvyššího bodu s Punta Perrucchetti (4020 m), patřící do masivu Bernina .

Hlavní údolí jsou Val Camonica , Val Trompia , Val Sabbia , Valtellina , Val Seriana , Val Brembana , Valsassina a Valassina . [27]

Orografie

Severozápadní Lombardie při pohledu ze satelitu. Počínaje zleva můžete vidět: Verbano , jezero Varese , jezero Monate , jezero Comabbio , Ceresio , Lario , jezero Montorfano , jezero Alserio , jezero Pusiano , jezero Annone , jezero Garlate a Sebino at vpravo dole . Vlevo dole vidíte metropolitní oblast Milána

Z geografického hlediska nelze Lombardii považovat za jednotné území ve smyslu území vymezeného přesnými fyzickými konformacemi, a to jak pro rozmanitost krajin, které ji protínají, aniž by ji uzavíraly, tak i proto, že administrativní hranice jsou velmi často výsledkem tzv. složité historické události. Přes reliéfy, jezera a řeky je však možné načrtnout jeho správní území.

K vymezení Lombardie na sever lze využít alpské rozvodí mezi Valtellinou a údolími Reno a Inn , i když tato hranice občas překračuje valtellinskou stranu. Na východě oddělují Lombardii od ostatních italských oblastí jezero Garda a řeka Mincio ; stejně jako na jih Pád (s výjimkou Oltrepò Pavese a Oltrepò Mantua , které se táhnou dále na jih) a na západě jezera Maggiore a Ticino (s výjimkou Lomellinykterá hraničí s Piemontem) lze použít k odlišení Lombardie od jiných regionů. Tyto hranice uzavírají území o rozloze cca23 861  km² , [28] což z něj činí čtvrtý italský region podle rozlohy.

Při přechodu regionu ze severu na jih se na cestě nejprve setkáte s vrcholky Alp a pak, o něco dále na jih, s Prealpy následovanými mírnými kopci, které zmírňují přechod z hor do údolí Pádu . V předalpském pásmu se nacházejí některá z největších jezer v Itálii (jako Lago di Garda , Lago Maggiore a Lago di Como ), zatímco četné řeky (jako je Pád , Adda , Oglio , Mincio a Ticino ) a potoky protékají horami a tvoří hluboká údolí, překračovat pláň, takže je bujná vegetací. V malé oblasti jižně od Oltrepò Pavese v oblasti údolí Trebbia se tyčí kopce a hory Ligurských Apenin ; zde řeka Trebbia z malé části označuje nejjižnější hranici regionu.

Lombardie podle nadmořské výšky

Všechny názvy lombardských Alp pocházejí od obyvatel, kteří v těchto horách žili v době starých Římanů . Lepontinské Alpy jsou pojmenovány podle ligurského obyvatelstva Leponzi usazeného v této oblasti a poté podmaněného římským císařem Augustem . Rhétské Alpy od Reti , populace etruského původu, která se během keltské invaze uchýlila do Centrálních Alp . Orobské Alpy od populace Orobi ligurského nebo snad keltského původu . [29]

Pohoří odpovídá 40,5 % území regionu [30] a tvoří je Alpy , Předalpy a Apeniny . Malá část Lepontinských Alp a velká část Rhétských Alp patří k Lombardským Alpám. Na hornatém území Lombardie se nacházejí čtyři výrazné orografické masivy: Badile - Disgrazia , Bernina , Ortles-Cevedale a Adamello . První tři se tyčí na rozvodí mezi Reno a Inn na severu a povodími Adda a Oglio .na jih a jen částečně stoupají na území státu. Naproti tomu Adamello se tyčí mezi povodími Adda a Adige a zcela se nachází na italském území. Lombardské Alpy dosahují své maximální výšky v Punta Perrucchetti (4 020  m ), v masivu Bernina , nejvyšší vrchol regionu; šest z deseti nejvyšších vrcholů v Lombardii patří k masivu Bernina . Kromě toho jsou dalšími důležitými vrcholy slavný Gran Zebrù 3857 m. ve skupině Ortles-Cevedale a Monte Cevedale , která dosahuje 3764 m. V masivu Ortles-Cevedale se nachází ledovec Forni, který má délku cca11,34  km² a je druhým ledovcem v Itálii po ledovci Adamello , rovněž v Lombardii ve stejnojmenné horské skupině a rozšířený o15,66  km² . Na jih od Valtelliny vyčnívají Orobské Alpy , přesahující 3000 metrů, ohraničené na východě pohořím Valcamonica a na západě povodím jezera Como .

Na západě sousedí s jezerem Maggiore a na východě s jezerem Garda Lombardské předalpy , jejichž vrcholy dosahují výšky něco málo přes 2500 metrů. PředAlpy jsou tvořeny převážně vápnitými sedimenty a jsou geologicky mladší než Alpy.Jejich sedimentární původ umožnil vznik hlubokých brázd v horách, především díky ledovcům , které vedly ke vzniku úzkých a hlubokých údolí rozbrázděných řekami a zčásti obsazená předalpskými jezery, která jsou směrem k rovině ohraničena morénovými reliéfy. Morénové reliéfyjižně od předalp tvoří spolu s prvními orografickými výběžky pahorkatinný pás (12,4 % území), který spojuje předalpy s rovinou a obsahuje četná malá a mělká jezera.

Lombardská rovina zabírá 47,1 % celkové rozlohy regionu a je součástí Pádské nížiny , která sahá od Piemontu po Romagna, od Alp po Apeniny. Lombardskou nížinu lze geologicky rozdělit na dvě části: horní a dolní. Nížina se vyznačuje hrubými, velmi propustnými materiály aluviálního původu a má velké brázdy pocházející z řek, které stékají z hor. Dolní rovina je naproti tomu tvořena jílovitým materiálem, málo propustným a mírně se svažuje k Pádu. Přechod z horní do dolní lombardské nížiny je poznamenán přítomností přirozených vývěrů vody zvaných vývěrynebo fontány, způsobené setkáním spodní hladiny přicházející z vysoké pláně s nepropustnými půdami nížiny. Tato trať vede souběžně s předalpskou a prochází městy Magenta , Monza , Treviglio , Trenzano , Chiari a Goito .

Alpské průsmyky

Severní strana průsmyku Spluga

Lombardská alpská údolí jsou širší a širší než ta, která se nacházejí opět v Alpách, v Piemontu a Valle d'Aosta . Většinu z nich protínají potoky, které sestupují směrem k Pádské nížině a tvoří řeky, které se poté vlévají do Pádu na hydrografické levici . Díky šíři jejich údolí jsou lombardské alpské průsmyky, i když se nacházejí ve vysoké nadmořské výšce , snadno dostupné.

Nejdůležitější mezinárodní průsmyky v Lombardských Alpách, které spojují region se Švýcarskem , jsou průsmyky Spluga (2 118 m), průsmyky Maloja (1 815 m) a průsmyky Bernina (2 323 m), přičemž poslední dva se nacházejí v švýcarské území. Nejvýznamnějšími národními průsmyky jsou průsmyky Stelvio (2759 m) a průsmyky Tonale (1883 m), které spojují Lombardii s Trentino-Alto Adige .. Tyto alpské průsmyky mají velký význam i z historického hlediska, protože vždy umožňovaly snadnou komunikaci mezi Lombardií a sousedními územími. Od ní se odvíjel neustálý komerční provoz, který přispíval k rozvoji regionu. [31]

Alpské hraniční přechody

VareseKanton Ticino

ComoKanton Ticino

Sondriokanton Graubünden

Hydrografie

jezera

Region je posetý mnoha velkými i malými jezery, z nichž hlavní jsou:

 • Jezero Garda (neboli Benaco), ledovcového původu, je největší v Itálii s rozlohou370  km² . Je to hluboké346  m a má délku51,6  km . Velké množství vody v jezeře má výrazné vlivy na místní klima. Podél jeho břehů se totiž pěstují olivovníky , citroníky a cedry , typické pro středomořské klima . [32]
 • Lake Maggiore (neboli Verbano) má rozlohu212  km² , rozšíření o50  km , šířka od 2 do4,5  km a maximální hloubka372  m . [33]
 • Jezero Como (nebo Lario) se vyznačuje tvarem obráceného Y, přičemž špička Bellagia označuje rozdělení na dvě větve. Jezero je zcela vyhloubené v předalpské oblasti a vine se skrz46  km , má maximální šířku4,3  km a rozloze146  km² . Je to první v Itálii jako perimetr (180  km ) a páté v Evropě do hloubky (410  m ). [34]
 • Jezero Iseo (neboli Sebino) má tvar S s povrchem o65,3  km² a maximální hloubka361  m . Nachází se zde největší jezerní ostrov v Evropě Monte Isola , který se rozprostírá4,3  km² . V létě 2016 byla strana Brescia středem zájmu Christovy dočasné umělecké instalace The Floating Piers . [35]
 • Luganské jezero (neboli Ceresio), ležící v Lombardii, ale i Švýcarsku a má rozlohu o48,7  km² . Na jeho březích leží italské obce Porto Ceresio , Valsolda a Porlezza . [36]
 • Jezero Idro (nebo také Eridio), rovněž ledovcového původu, se nachází v provincii Brescia na hranici s Trentinem ve výšce 368 metrů nad mořem a je tvořeno vodami řeky Chiese, která je také jeho vyslancem. Jeho plocha měří 10,9 km 2 . [37]
 • Jezero Varese , které má rozlohu cca14,9  km² a která má maximální hloubku 26 m . [38]
 • Mantovská jezera (Lago Superiore, Lago di Mezzo a Lago Inferiore), která o celkové rozloze6,21  km² , jsou jediné zcela zahrnuté v Pádské nížině .

Řeky

Řeka Adda mezi Trezzo a Capriate San Gervasio , mezi metropolitním městem Milán a provincií Bergamo
Řeka Ticino poblíž Pavie (Massaua di Torre d'Isola )
Římský most přes řeku Oglio (4. století) v Palazzolo , v provincii Brescia
Řeka Brembo v San Giovanni Bianco , v provincii Bergamo

Lombardským územím protékají stovky řek a potoků, z nichž nejvýznamnější je Pád , který se svým652  km je nejdelší v Itálii. Na dlouhém úseku tvoří jižní hranici regionu a teče zcela v Lombardii pouze v provinciích Pavia a Mantua.

Ostatní hlavní řeky pocházejí z alpské strany Pádské nížiny a všechny jsou přítoky Pádu: ve skutečnosti je lombardské území téměř celé zahrnuto do povodí hlavní italské řeky. [N 8] Vzhledem k omezenému rozsahu regionálního území jižně od Pádu je Lombardie prakticky bez řek Apenin: v Oltrepò Pavese nejsou žádné významné vodní toky, přičemž jedinou výjimkou je Secchia , která v posledním úseku svého toku kurs, než se připojí k Pádu, ústí do Mantuanu Oltrepò .

Kromě Pádu jsou hlavní řeky:

Podnebí

Olivovník na břehu jezera v obci Brescia v Salò . Na jezeře Garda je „středomořské“ mikroklima, které umožňuje pěstování olivovníku a výrobu olivového oleje

Podnebí Lombardie, ačkoli jej lze definovat jako vlhký mírný typ [41] , je velmi rozmanité kvůli různým přírodním konformacím přítomným na území: hory, kopce, jezera a pláně.

Obecně platí, že letní období na pláních jsou dusná (kvůli vysoké vlhkosti ) a horká. Kontinentálnost znamená, že průměrné maximální teploty v červenci jsou29  ° C. [42] V těchto měsících roku jsou ale také časté silné bouřky a náhlé přeháňky doprovázené kroupami. Na základě průměrů za posledních 30 let se zimní teploty obecně pohybují mezi minimem -2 °C v lednu a maximem 13 °C v březnu [43] , s omezenými srážkami. [41] Teplotní rozsah během roku je vysoký a mlha je intenzivní, i když od poloviny 90. let neustále ubývá (asi 50 % ve srovnání s předchozími desetiletími [44] ).

V horách je klima typicky alpské s chladnými léty, bohatými srážkami a dlouhými, tuhými a málo deštivými zimami. [45] Pádská nížina je díky alpské bariéře na severu a Apeninám na jihu jednou z nejméně větrných oblastí v Itálii; [46] je to dáno stagnací škodlivin [47] , ale také vyšším vnímáním zimních teplot. Sníh, hojný na kopcích, padá - ale ne systematicky - také v rovinách, což je minimální průměrná teplota v lednu-1  ° C. [42]

Velká lombardská jezera pomáhají regulovat teplotu okolních oblastí [48] a vytvářejí „ středomořské “ mikroklima , které umožňuje pěstovat olivovníky a vyrábět olivový olej ; takzvaný " lombardský olej " se vyrábí i v jiných jezerních oblastech . [49]

Předalpský pás a horní Oltrepò mají chladné mírné klima, středoalpské hory chladné mírné klima a vrcholy ledovcové klima . [41]

Stejně jako ve všech urbanizovaných oblastech planety, lombardská města díky své velké velikosti a produkci tepla v důsledku lidské činnosti způsobila průměrný nárůst místní teploty ve srovnání s okolní krajinou, tzv. tepelný ostrov. "

Hlavní meteorologické stanice, které umožňují sledovat klima Lombardie a které jsou součástí meteorologické služby italského letectva, jsou stanice Milan Center , Milan Linate , Brescia-Ghedi , Brescia-Montichiari , Milan Malpensa a Bergamo.-Orio al Serio . [50]

Geologie

Pohoří Val Brembana

Geologická stavba Lombardie pochází z orogeneze Alp v důsledku srážky mezi africkou deskou a evropskou , která vytvořila alpský řetězec od svrchní křídy po miocén. [51]

Z geologického, ale i geografického hlediska lze Lombardie rozdělit do tří „zón“. Pádské údolí ohraničené na jihu Oltrepò Pavese a na severu Alpami, rozdělené na Centrální Alpy a Jižní Alpy (také nazývané Sudalpine) Insubric Line , která protíná Valtellinu ve směru východ-západ .

Formace Orobských Alp začala v miocénu asi před 20 miliony let; Horniny tvořící pohoří jsou většinou metamorfovaného původu: rula , slídové břidlice a fylity . [52] Sedimentární horniny se objevují podél povodí , hlavně slepence a pískovce, včetně Lombard Verrucano , charakteristické pro oblast Pizzo dei Tre Signori .

Detail zoubkovaného hřebene Resegone při pohledu z Lecca

Ve Val Trompia se objevuje souvrství Collio , skládající se z vulkanoklastických termínů: konglomerátních tufů a porfyritů . Tato pozemská ložiska pocházejí z demontáže vulkanických budov nacházejících se na jihu, v současné oblasti Pádu. Dacitické a andezitové vulkanické termíny , typické pro magmatické oblouky Pacifiku (jako je dnešní Indonésie ), byly rozpoznány petrografickými studiemi , což naznačuje kolizní geodynamický kontext.

Vápenec Domaro je široce přítomen v celém regionu: [53] ve východní Lombardii vyrůstá ve stratigrafické shodě nad Limare di Gardone Val Trompia (formace složená z kalkarenitů turbiditového původu), zatímco ve zbytku Lombardie se tato formace spočívá nad vápencem Moltrasio (horní Hettangiano-Carixiano), s poměrně rychlým přechodem (obvykle několik metrů). Ve východní Lombardii přechází souvrství nad lombardským červeným amonitem ( Toarciano - Batoniano ), složeným z různobarevných opuk (zeleno-načervenalé a fialové) a červeno-bělavých nodulárních vápenců.

Území Lecco vzniklo v období před 250 až 26 miliony let. Je výsledkem nejprve orogenetické činnosti a poté modelování ledovců a řek, které definovaly současnou orografii. Severní část provincie Lecco patří do alpského systému, Monte Legnone (2610 m) představuje nejvyšší vrchol a vyznačuje se orogenetickým procesem. Zbytek hornatého území provincie je předalpského typu a od alpského je oddělen Insubric Line .

Panorama horního údolí Lombard Pád na území Origgio , v oblasti Altomilanese . V pozadí Monte Rosa

Pádská nížina je naproti tomu novějšího původu; vzniklý ukládáním úlomků na kontinentálním šelfu, pocházejících z eroze povrchovými vodami, která doprovázela zdvihání alpského řetězce, který stoupal na západ a sever od planiny, a apeninského na jihu, který vyplňoval mořský záliv existující v pliocénu vytvořený vyzdvižením dvou horských pásem. [54]

Oblast, ve které se Milán a jeho provincie nachází, se nachází ve středu severo-centrální Pádské nížiny a je tvořena kvartérními aluviálními půdami na povrchu . Tito jsou druhově odkazoval se na jak “nedávné diluvium” sestávat z fluvioglaciálních půd Riss (řeka) a fluvioglaciálních usazenin Wurm; na území Rho lze také nalézt štěrkopískové aluviální půdy terasovité a klasifikované jako "Aluvium Antico" připisované době zalednění Mindelu. [55]

Panorama dolního údolí Lombard Pád , rýžové pole v obci Pavia .

Oblast Oltrepò Pavese geologicky patří do ligurských jednotek severních Apenin, pokrytých autochtonními semialochtonními sedimenty plio-pleistocénní série Padana. [56]

Společnost

Demografický vývoj

Milán v noci , fotografie z vesmíru

Se svými deseti miliony obyvatel (10 103 969 od 1. ledna 2020) [57] Lombardie je nejlidnatějším regionem v Itálii a mezi prvními v Evropě; vyšší než počet obyvatel Rakouska a Švýcarska , dvojnásobný ve srovnání s Norskem a stejný jako v Portugalsku , je velmi blízký počtu velkých evropských regionů Bavorska , Île de France a Bádenska-Württemberska , které mírně překračují 12 milionů obyvatel. [58]

Od 1. ledna 2020 tvoří Langobardi 16,77 % národní populace a žijí na 7,9 % italského území, což vede k demografické hustotě423,40  obyvatel / km 2 (oproti200,71  obyvatel / km 2 italského průměru), [59] na 1. místě v Itálii. Nejlidnatějším velkoplošným útvarem je Metropolitní město Milán (celkově druhé v Itálii), následované provinciemi Brescia a Bergamo (v národním kontextu na 6. a 9. místě), přičemž nejméně obydlená je provincie Sondrio. . [60] Mužská populace (4 949 770 obyvatel) tvoří 48,9 % obyvatel kraje, zatímco ženy (5 154 199 ) 51,1 %. [61]

V roce 2014 bylo přirozené tempo růstu v Lombardii obydleno 0,3 %; míra vnitřní migrace 1,4 ‰ a zahraniční 4,4 ‰. [62] Naděje dožití při narození v roce 2015 byla 80,5 roku u chlapců a 85,2 roku u dívek. [63]

Cizí populace přítomná v Lombardii je1 206 023 obyvatel (k 1. lednu 2020), což odpovídá 11,9 % lombardské populace, což představuje téměř čtvrtinu (22,9 %) přítomné populace v celé Itálii. Ke konci minulého století začal v Lombardii i v Itálii migrační proud z mimoevropských zemí a zejména z Afriky , Asie , Jižní Ameriky a východní Evropy . [64] Počet obyvatel samotného města Milán se mezi 31. prosincem 2003 a 31. prosincem 2019 zvýšil o124 161 obyvatel. [65] Během stejného období se zahraniční populace v Miláně zvýšila o135 648 obyvatel: to znamená, že ubylo obyvatel s italským občanstvím11 487 jednotek. [66]

Lidská přítomnost na území se vyznačuje velkým nedostatkem homogenity , protože je silně soustředěna v podhůří mezi provinciemi Varese , Como , Lecco , Monza a Brianza a především Brescií a Bergamo a v metropolitním městě Miláně . [59] Toto území zahrnuje více než 6,5 milionu obyvatel a vyznačuje se hustou urbanizací, které se přeneseně říká „ Nekonečné město “. [67]Hustota populace na druhé straně pomalu klesá směrem k nižší rovině a prudčeji směrem k horám, ale ne ve velkých alpských údolích.

 • Popolazione (2020)

  Obyvatelstvo (2020)

 • Densità popolazione (2020)

  Hustota obyvatelstva (2020)

 • Variazione della popolazione (2011-2020)

  Změna populace (2011–2020)

Nejlidnatější obce

Níže uvedená tabulka ukazuje obyvatelstvo bydlící v obcích Lombardie s více než40 000 obyvatel: [68] a fotka 10 nejlidnatějších.

Hlavní města provincií jsou vyznačena tučně .

Etnika a cizí menšiny

K 1. lednu 2021 je podle údajů Istatu cizinců v regionu 1 190 889 (11,9 % lombardské populace). Nejpočetnějšími skupinami zkoumanými k 1. lednu 2021 jsou tedy:

Místní jazyky

Podrobné geografické rozšíření lombardských dialektů. Legenda: L01 - západní lombardský ; L02 - Východní Lombard ; L03 - jižní lombardský; L04 - Alpine Lombard [69]

V Lombardii je rozšířeno používání lombardského jazyka v různých variantách, které žijí v diglosii s italštinou . [70] Lombardský jazyk patří do gallo-italské jazykové skupiny a mluví se jím ve většině regionu, stejně jako ve východní části Piemontu , v italském Švýcarsku a v části západního Trentina . [71]

Hlavní odrůdy lombardského jazyka jsou západní lombardština (mluví se v provinciích Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza a Brianza, Milán, Lodi a Pavia), východní lombardština (v provinciích Bergamo a Brescia, v Cremasco, v alto Mantovano a v obcích Lecco v údolí Val San Martino ), v alpském Lombardu (v kantonu Ticino a na jihu kantonu Graubünden , v severní Lombardii a Piemontu a v některých oblastech Trentina) a jižní Lombard, v přechodu s Emilian(v provinciích Cremona a Mantua); v jižní části provincie Mantua a v Casalasco (jihovýchodní oblast provincie Cremona) se místo toho mluví emiliánskými dialekty . [72]

Náboženství

Jana XXIII
Pavel VI

V průběhu staletí se v lombardských diecézích zrodilo 10 papežů :

 1. Jana XIV .,
 2. Alexandr II .,
 3. Urban III ,
 4. Celestýn IV .
 5. Pius IV .,
 6. Řehoř XIV .,
 7. Innocent XI ,
 8. Pius XI .,
 9. Jana XXIII .,
 10. Pavel VI .

Diecéze jsou organizovány v jediné lombardské církevní oblasti . Farností je 3 065 a povrch je ze22 898  km² .

Existuje deset diecézí :

Oblast Voghera závisí na diecézi Tortona ( církevní oblast Ligurie ). Část obce Menconico ( Pavia ) závisí na diecézi Piacenza-Bobbio ( církevní oblast Emilia-Romagna ), oblast Robbio ( Pavia ) závisí na arcidiecézi Vercelli ( církevní oblast Piemont ), farnosti z Gravellona Lomellina ( Pavia ) závisí na diecézi Novara ( Církevní oblast Piemont ). Obce dolJezero Garda je součástí diecéze Verona ( církevní oblast Triveneto ). [73]

V Lombardii existují dva hlavní liturgické obřady: ambroziánský obřad (používaný v milánské arcidiecézi , ale také používaný ve farnostech údolí Taleggio v provincii Bergamo ) a římský obřad . [74] Milánská diecéze, zahrnující přibližně polovinu věřících regionu, je metropolitním stolcem , zatímco ostatní jsou jeho sufraganem .

Publikování

Historické sídlo Corriere della Sera na via Solferino v Miláně
První vydání Gazzetta dello Sport , které vyšlo v Miláně v pátek 3. dubna 1896

V Lombardii byly v roce 2009 prodány945 471 novin (96 výtisků na tisíc obyvatel). [75] Níže je uveden seznam hlavních novin a časopisů vydávaných v regionu Lombardie.

Nakladatelství

Starobylé sídlo nakladatelství G. Ricordi & C. v budově sousedící s Teatro alla Scala v Miláně, kterou lze zahlédnout vpravo

Region Lombardie se může pochlubit na svém území přítomností několika vydavatelských domů v následujících městech a provinciích:

Politika

Palazzo Lombardia , sídlo regionu, při pohledu z Piazza Gae Aulenti , v Miláně

Stejně jako ostatní regiony Itálie s řádným statutem je region upraven od roku 1948 články 114 a 115 Ústavy Italské republiky , ale pouze zákonem č. 281 ze dne 16. května 1970 o „Finančních opatřeních pro realizaci regionů s řádným statutem“, který zahájil proces administrativní decentralizace předpokládaný článkem 5 a článkem 118 Ústavy, plnil své funkce. Orgán tvoří krajská rada a rada .

Dne 22. října 2017 se konalo konzultativní referendum o možnosti kraje požádat stát o přidělení dalších zvláštních forem a podmínek autonomie, se souvisejícími zdroji, podle a pro účely čl. 116 třetího odstavce, Ústavy a s odkazem na jakoukoli legislativní záležitost, pro kterou je tento postup na základě výše uvedeného článku povolen: toto hlasování, první v Itálii s digitální modalitou, zaznamenalo účast 3 017 707 voličů (tj. 38,34 % oprávněných) a ANO zvítězilo s procentem 95,29 %. [127]

Administrativní členění

Region je rozdělen do dvanácti velkoplošných celků (11 provincií a 1 metropolitní město) a 1506 obcí, je tedy regionem s největším počtem místních úřadů v Itálii. Největší provincií je provincie Brescia , nejmenší provincie Monza a Brianza .

Do regionu patří také exkláva Campione d'Italia , obec zcela obklopená švýcarským územím , které je součástí provincie Como .

Návod

Ve školním roce 2017/2019 údaje vydané MIUR týkající se státní školy naznačují, že lombardští žáci navštěvující mateřskou školu jsou248 537 , navštěvují Základní školu472 011 navštěvují I. ročník střední školy287 820 a studenti druhého stupně střední školy jsou393 735 . [128]

V roce 2013 bylo 2,4 % regionálního HDP použito na školení a vzdělávání (-1,2 procentního bodu ve srovnání s dopadem těchto výdajů na italský HDP). [129] V roce 2014 předčasně ukončilo studium 12,9 % mladých lidí ve věku 18-24 let, aniž by absolvovali alespoň dva roky střední školy . Procento je o 2,1 procentního bodu nižší než italské číslo [130]

V Lombardii v roce 2019 absolvovalo 33 % populace ve věku 30–34 let (o 5,4 procentního bodu více než italské procento). [131]

Zdraví

Pohled shora na nemocnici Niguarda Ca 'Granda v Miláně

V roce 2014 byly výdaje na veřejné zdravotnictví v Lombardii18 402 000 000  EUR (1 842 EUR na hlavu). [132] V kraji je 205 státních a soukromých nemocnic a 37 263 nemocničních lůžek. [133] V roce 2010 působili v Lombardii20 578 lékařů e51 756 pomocných pracovníků. [134]

Symboly

Banner regionu
Jedna z kamunských růží vyobrazených na skalních rytinách Val Camonica, v provincii Brescia
Lombardské království ( v latině Regnum Langobardorum ) v maximálním rozsahu (modře), po dobytí Astolfa (751). Oranžově území ovládaná Byzantskou říší

Symboly Lombardie jsou v souladu s regionálním statutem autonomie vlajka, erb, prapor a svátek 29. května. [135]

Oficiální erb Lombardie tvoří růže Camuna , starověký sluneční symbol společný některým protokeltským národům , přítomný v 94 přibližně140 000 skalních rytin z Val Camonica v provincii Brescia . Tyto rytiny byly vytvořeny různými starověkými národy, včetně Camuni , od mezolitu ( přibližně VIII - VI tisíciletí př.nl ) do doby železné ( I tisíciletí př.nl ) . Rytiny, které provedl posledně jmenovaný, včetně stejnojmenné růže, byly vyrobeny v době železné. [136]

Růže Camuna na erbu regionu je ve stříbrné barvě , která symbolizuje světlo. V pozadí zelená barva představuje údolí Pádu . Oficiálně přijato spolu s praporem s krajským zákonem č. 85 z 12. června 1975, [137] erb byl zaveden na návrh tehdejšího radního pro kulturu Sandra Fontany [138] a ve stejném roce jej navrhli Pino Tovaglia , Bob Noorda , Roberto Sambonet a Bruno Munari [139 ] [ 140]

Prapor je tvořen reprodukcí Carroccia , velkého čtyřkolového vozu s městským znakem , kolem kterého se shromažďovaly a bojovaly milice středověkých obcí severní Itálie , jejichž autonomii představoval, [141] a kabát zbraní regionu. Rozměry praporu Lombardie jsou 3x2 ma stuhy a kravata jsou v národních barvách . [140]

Region Lombardie od 29. ledna 2019 [142] [143] přijal erb s růží Camuna jako oficiální vlajku , čímž potvrzuje převládající praxi ve veřejných úřadech a akcích.

Regionální festival Lombardie, který byl zřízen krajským zákonem č. 15 z 26. listopadu 2013 [137] , se slaví 29. května na památku vítězství lombardské ligy nad císařskými vojsky Fridricha Barbarossy v bitvě u Legnana , ozbrojeného střetu, který se odehrál 29. května 1176 poblíž stejnojmenného města . čímž byl konec hegemonického plánu germánského císaře na středověkých městech severní Itálie. [144] Po rozhodující porážce Legnana přijal císař šestileté příměří (tzv. „ Benátské příměří“), až do Kostnického míru , po kterém středověké komuny severní Itálie souhlasily, že zůstanou loajální k Říši výměnou za plnou místní jurisdikci nad svými územími. [145]

Vyznamenání

Ekonomika

Čtyři motory Evropy (světle modré) ve srovnání s Evropskou unií : Lombardie, Bádensko-Württembersko , Katalánsko a Auvergne-Rhône-Alps

Lombardie je prvním [147] regionem Itálie z hlediska hospodářského významu [148] , který přispívá přibližně jednou pětinou (21,69 % v roce 2014) národního hrubého domácího produktu . [149] Je také hostitelem mnoha hlavních průmyslových, obchodních a finančních aktivit země a její příjem na hlavu převyšuje odpovídající hodnotu vypočtenou podle standardní parity kupní síly pro Evropskou unii o 27,9 % . [150]

Lombardie spolu s Bádenskem-Württemberskem (Německo), Katalánskem (Španělsko) a Auvergne-Rhône-Alpes (Francie) tvoří skupinu, která se stala čtyřmi motory Evropy . [151] Je také součástí ekonomického srdce Evropy a takzvaného modrého banánu . Milán je spolu s Londýnem , Hamburkem , Frankfurtem , Mnichovem a Paříží jednou ze šesti evropských ekonomických metropolí. [152]

Makroekonomie

HDP v běžných cenách (2014) v Lombardii činí 350 024,68 milionů eur, přibližně 21,7 % italského HDP, což odpovídá1 613 859 ,  1 milion EUR . [149] Je to druhý největší region v Evropě podle HDP a 61. podle HDP na obyvatele. [153]

HDP na obyvatele regionu v roce 2014 bylo35 044 , 17  proti i26 548 , 49 italského průměru. [154] Trend regionálního HDP v posledních letech sledoval dynamiku vyvolanou velkou recesí , která začala v roce 2007: do roku 2008 rostl, v roce 2009 zaznamenal prudký pokles, mezi lety 2010 a 2011 se částečně zotavil a od roku 2012 opět klesal [ 149]

Skutečně zaměstnaných v Lombardii v roce 2018 bylo 67 % pracovní síly: 65,8 % zaměstnaných ve službách, 32,4 % v průmyslu (včetně stavebnictví) a zbývajících 1,9 % v zemědělství; [155] míra nezaměstnanosti v roce 2018 činila 6 % a je jednou z nejnižších v Itálii .

V Lombardii byla v roce 2015 celková roční výše důchodu39 959   milionů eur. [156]

V Lombardii byla výše bankovních vkladů k 31. prosinci 2016308 084  milionů EUR a existuje 5 881 bankovních poboček. [157] Nakonec byly v roce 2013 autorizovány109 310 822 hodin běžných CIG , 113 102 850 hodin mimořádných CIG e47 620 186 hodin CIG ve výjimce. [158]

Pietro Ronzoni - Přádelna v oblasti Bergamo (cca 1820)

Ekonomické makrosektory

Rozdělení regionálního HDP Lombardie na primární (zemědělství), sekundární (průmysl) a terciární (služby) sektory

Ekonomika Lombardie se vyznačuje velkou rozmanitostí odvětví, ve kterých se rozvíjí. Pohybují se od tradičních sektorů, jako je zemědělství a chov dobytka , po těžký a lehký průmysl , ale také terciární sektor zaznamenal v posledních desetiletích silný rozvoj.

Lombardské zemědělství bylo základem hospodářského rozvoje regionu. Nejprve ji zasáhl proces mechanizace a restrukturalizace. Mechanizace díky používání stále složitějších strojů vedla ke zvýšení zemědělské výroby, zatímco restrukturalizace území prostřednictvím výstavby a modernizace kanálů a rekultivace bažinatých oblastí umožnila zlepšit kvalitu zemědělské výroby. Výroba. Zemědělská produkce však pokrývá pouze 60 % potřeb regionu. [159]

Zemědělství v regionu se zaměřuje především na produkci obilovin ( kukuřice , rýže [160] , pšenice ), zeleniny , ovoce (hrušky a melouny) a vína . [161] Velmi rozvinutá je produkce krmiv používaných pro chov skotu a prasat .

V Lombardii, stejně jako v jiných regionech Itálie, dostala na přelomu devatenáctého a počátku dvacátého století impuls mechanizace mlýnské činnosti.

Pavilon milánského veletrhu

Chov dobytka je v Lombardii důležitým ekonomickým artiklem. Ve skutečnosti byly v roce 2015 sečteny1 430 000 kusů dobytka a buvolů ,103 000 koz ,55 000 koní ,4 046 000 prasat e113 000 ovcí . [162] A konečně, v roce 2009 bylo v lombardských jezerech a nádržích uloveno 980,3 tuny ryb. [163]

V odvětví převažují malé a střední podniky, většinou rodinné, ale i velké firmy. Daří se jí v mnoha sektorech, zejména v mechanickém , elektronickém , metalurgickém , textilním , chemickém a petrochemickém , farmaceutickém , potravinářském , vydavatelském , obuvnickém a nábytkářském sektoru . [164] Přibližně 26 % podniků lombardského průmyslu je soustředěno v Miláně a jeho provincii. [165]

V terciárním sektoru je důležitá váha obchodu a financí . Milán také hostí italskou burzu cenných papírů [ 166] , jedno z hlavních evropských finančních center, a Milánský veletrh [167] , který je dnes největším výstavním prostorem v Evropě. Důležité jsou také bankovní, dopravní, komunikační a obchodní služby. Významnou váhu má cestovní ruch (měst umění, hory a jezera) . [168]

Pokud jde o obchod a distribuci spotřebního zboží obyvatelstvu, má Lombardie 1 656 supermarketů, více než kterýkoli jiný italský region, k tomu je třeba připočítat 398 obchodních domů, 164 hypermarketů a 613 minimarketů. [169]

Ekonomická data

Napájení

V Lombardii byla v roce 2015 spotřeba elektřiny na obyvatele ve výši6 374  Wh . Ve stejném roce dosáhla hrubá výroba energie 41 GWh10 000 obyvatel a 26 % spotřeby elektřiny bylo pokryto energií z obnovitelných zdrojů. [172] Je zde 488 vodních elektráren , 1056 termoelektrických , 7 větrných a fotovoltaických 94 202 . [173] Délka elektrického vedení v kraji v roce 2014 je3 867,8 km z toho2 190 , 8  km a220  kV a1 677  km in380  kV . [174]

Cestovní ruch

Pinacoteca di Brera v Miláně, jedno z nejnavštěvovanějších muzeí v Lombardii
Naviglio Grande v Gaggiano , magistrát v metropolitním městě Miláně . Aktivní je pro něj turistická navigační služba Naviglio Grande

V nejdynamičtějších a nejrušnějších italských regionech není možné na základě čísel rozlišit turistu v užším slova smyslu od toho, kdo cestuje za obchodem. [175] V roce 2014 se zaregistrovali14 091 530 příjezdy e34293526 presenze. I non residenti hanno contribuito al 51,8% degli arrivi e al 57,4% delle presenze.[176]

Tra le bellezze naturali vanno annoverati al primo posto i laghi prealpini sulle cui sponde ville patrizie, orti, giardini, terrazze e borghi antichi si alternano a fitti nuclei di seconde case[175]. Le località rivierasche sono collegate da rotte di navigazione di linea. Villa d'Este a Cernobbio e altre ville del comasco ospitano personaggi di fama mondiale: magnati della finanza, star del cinema, scrittori, capi di Stato, cantanti e stilisti.[177]

Altri importanti flussi turistici interessano le vallate alpine (in particolare la Valtellina)[178] e le numerose città storico-artistiche, ricche di monumenti e di testimonianze del Medioevo e del Rinascimento.[179]

Tra i luoghi maggiormente visitati bisogna ricordare la Pinacoteca di Brera (336981 visitatori), l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci (330.071), il Museo Archeologico di Sirmione con le Grotte di Catullo (216612), il Castello Scaligero (202066)[180], Certosa di Pavia (200 000 circa[181]) e Villa Carlotta (170260).[182]

Rilevanti dal punto di vista turistico sono anche i dieci patrimoni mondiali dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO presenti in Lombardia, che la portano a essere la regione italiana con il maggiore numero di siti di questo tipo:[183][184][185]

Infrastrutture e trasporti

Aeroporti

Il sistema aeroportuale regionale si sviluppa principalmente lungo la fascia pedemontana e si compone dei quattro aeroporti Milano-Malpensa, Milano-Linate, Bergamo-Orio al Serio e Brescia-Montichiari. L'aeroporto intercontinentale di Malpensa ha un ruolo preminente e gestisce la maggior parte del traffico merci e passeggeri della regione. L'aeroporto di Linate svolge invece il compito di aeroporto cittadino del capoluogo, mentre quello di Orio al Serio è la base dei collegamenti low-cost nazionali e internazionali e di diversi corrieri merci. L'aeroporto di Montichiari ha invece il maggiore movimento di voli cargo e charter ed è posizionato nei pressi dell'aeroporto di Brescia-Ghedi adibito a uso militare e sede del 6º Stormo dell'Aeronautica Militare.[189]

Strade

La rete autostradale della Lombardia si estende per 700 km a cui si aggiungono circa 1000 km di strade statali.[190] L'autostrada A4 attraversa tutto il territorio regionale per 155 km da est a ovest collegando tra loro le città di Brescia, Bergamo, Monza e Milano, caratterizzata da un traffico particolarmente intenso durante tutto il corso dell'anno è affiancata dalla BreBeMi, che collega Brescia alla tangenziale Est Esterna di Milano passando per Treviglio, anziché per Bergamo.[191][192] Il sistema tangenziale di Milano è il più esteso d'Italia, lungo complessivamente 74,4 km si compone di tre tangenziali: Ovest, Est e Nord,[193] da Milano inoltre si diramano la A1, la A7, la A35 e l'autostrada dei Laghi (A8 e A9) che collega la Lombardia con la Svizzera. Nella regione sono anche presenti le autostrade A21, A21 racc, A22, A36, le tangenziali di Pavia A53 e A54, il sistema tangenziale di Bergamo, la tangenziale Sud di Brescia, la tangenziale ovest di Brescia, il sistema tangenziale di Varese e la tangenziale di Como.[194]

Ferrovie

La rete ferroviaria lombarda dispone di 428 stazioni e si estende per circa 2000 km. La rete è gestita prevalentemente da RFI; 320 km di linee ferroviarie sono in concessione a Ferrovienord[195], mentre le linee Parma-Suzzara e Suzzara-Ferrara, pur ricadendo parzialmente in territorio lombardo (55 km e 11 stazioni), sono in concessione a Ferrovie Emilia Romagna[196].

Il servizio ferroviario di carattere nazionale e internazionale è assicurato prevalentemente da Trenitalia e in misura minore da Italo, TGV e Deutsche Bahn. Il territorio regionale dispone di tre linee ad alta velocità: la Torino-Milano, la Milano-Bologna e la Milano-Brescia.[197]

Il servizio regionale è di competenza di Trenord, una società nata il 3 maggio 2011 e partecipata pariteticamente dal Gruppo FNM e da Trenitalia, che opera sia sulla rete RFI sia su quella Ferrovienord, che hanno come principale nodo di interconnessione il passante ferroviario di Milano.[198] Sulla rete FER opera la società Trenitalia Tper.

Trasporto pubblico locale

Area milanese

La società che gestisce il trasporto pubblico a Milano e nei comuni vicini è l'ATM.[199] All'interno dell'area metropolitana milanese è presente una rete di trasporti su ferro basata su due sistemi interconnessi tra loro:[200]

Area bresciana

La società che gestisce il trasporto pubblico nella città e nell'Hinterland di Brescia è Brescia Trasporti;[201] la medesima società si occupa anche del trasposto pubblico urbano nel comune di Desenzano del Garda.

È attiva la metropolitana di Brescia, che attraversa la città da sud-est a nord.

Area bergamasca

Vettura in transito sulla funicolare di Bergamo Alta

La società che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma è l'ATB,[202] mentre quello su ferro, relativo alla metrotranvia Bergamo – Albino, è esercitato da Tramvie Elettriche Bergamasche.[203]

Nella città sono inoltre attive le funicolari di Bergamo Alta, Bergamo-San Vigilio e San Pellegrino-Vetta.[204]

Area varesina

La società che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma è CTPI (Consorzio Trasporti Pubblici Insubria), mentre la funicolare Vellone-Sacro Monte è gestita da AVT.

Area comasca

La società che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma si chiama ASF. La funicolare Como-Brunate è gestita da ATM.

Metropolitane

Motonavi di linea sul lago di Como

Le città di Milano e Brescia dispongono di una metropolitana. A Milano è presente la più estesa rete di metropolitane in Italia, con 4 linee in esercizio (M1, M2, M3 e M5).

Navigazione

La regione possiede un sistema navale che si sviluppa sui laghi, lungo i fiumi e i navigli. Il sistema idroviario più importante della Lombardia si inserisce in quello padano-veneto che permette la navigazione da Casale Monferrato fino a Venezia lungo il fiume Po.[208] In questo sistema idroviario i porti più importanti della Lombardia sono quelli di Cremona[209] e Mantova.[210]

La navigazione sui laghi ha funzione prevalentemente turistica, e si svolge regolarmente su rotte di linea. Le rotte di navigazione di linea contano 460 km e vengono frequentate da oltre 10 milioni di viaggiatori annui.[211] I collegamenti sono gestiti dalla Gestione governativa navigazione laghi.

Ambiente

Le aree protette della Lombardia

La Lombardia è stata la prima regione italiana a legiferare sulle aree protette di livello regionale (1983) introducendo concetti innovativi nella tutela del territorio, istituendo parchi fluviali (il primo in Europa fu il Parco naturale lombardo della Valle del Ticino nel 1974),[212] parchi agricoli e parchi locali; tutte idee e approcci usati anche nella legislazione nazionale (legge n. 394 del 6 dicembre 1991).[213] Il sistema delle aree protette lombardo consta di 24 parchi regionali (su 26 parchi individuati dalla legge n. 86/83), 65 riserve[214] e 30 monumenti naturali,[215] oltre alla presenza del Parco nazionale dello Stelvio. In totale le aree protette ricoprono più del 29% del territorio regionale.

La flora e la fauna vivono principalmente nelle zone di montagna dove, a differenza della pianura, la presenza dell'uomo è meno evidente. Basta una passeggiata lungo i sentieri delle montagne della Lombardia per vedere liberi lupi, stambecchi, cervi, caprioli, camosci, lepri, volpi, tassi, galli forcelli, francolini di monte, ermellini e marmotte.

Inoltre la Lombardia condivide con la Svizzera il sito del Monte San Giorgio, inserito nel patrimonio mondiale dell'umanità[216] per l'eccezionale valore paleontologico dei depositi fossiliferi che si trovano nelle rocce della montagna.

Cultura

Letteratura

Carlo Porta

I primi testi scritti in lingua lombarda volgare risalgono al XIII secolo. Si tratta principalmente di opere di tipo didascalico-religioso; un esempio è il Sermon Divin di Pietro da Barsegapè, che narra la passione di Cristo. Molto importante è il contributo alla letteratura lombarda di Bonvesin de la Riva, che scrisse, tra le altre opere, il Libro delle Tre Scritture, il De magnalibus urbis Mediolani ("Le meraviglie di Milano"), e un galateo, il De quinquaginta curialitatibus ad mensam ("Cinquanta cortesie da tavola").[217]

Dal XV secolo il prestigio del toscano letterario incominciò a soppiantare l'uso dei volgari settentrionali che erano stati usati, pur influenzati dal volgare fiorentino, anche in ambito cancelleresco e amministrativo.[218] Nonostante ciò, a partire da questo secolo, cominciarono a esserci le prime avvisaglie di una letteratura lombarda vera e propria, con componimenti letterari in lingua lombarda sia nella parte occidentale della regione sia in quella orientale.[219][220]

Il XVII secolo vide affermarsi anche la figura del drammaturgo Carlo Maria Maggi, che creò, tra l'altro, la maschera milanese di Meneghino.[221] Sempre nel XVII secolo nacquero le prime bosinade, poesie popolari d'occasione scritte su fogli volanti e affisse nelle piazze oppure lette (o anche cantate) in pubblico; ebbero un gran successo e una diffusione capillare fino ai primi decenni del XX secolo.[222] La letteratura milanese nel XVIII secolo ebbe un forte sviluppo: emersero alcuni nomi di rilievo, tra cui il celebre poeta Giuseppe Parini, che scrisse alcuni componimenti in lingua lombarda.[223][224]

L'inizio del XIX secolo fu dominato dalla figura di Carlo Porta, riconosciuto da molti come il più importante autore della letteratura lombarda, anche inserito tra i più grandi poeti della letteratura nazionale italiana. Con lui si raggiunsero alcune delle più alte vette dell'espressività letteraria in lingua lombarda, che emersero chiaramente in opere come La Ninetta del Verzee, Desgrazzi de Giovannin Bongee, La guerra di pret e Lament del Marchionn de gamb avert.[225] La produzione poetica milanese assunse dimensioni così importanti che nel 1815 lo studioso Francesco Cherubini diede alle stampe un'antologia della letteratura lombarda in quattro volumi, che comprendeva testi scritti dal XVII secolo ai suoi giorni.[226]

Arte

Dalla Preistoria all'epoca classica

Incisioni rupestri della Val Camonica, in provincia di Brescia: scena di caccia al cervo

Le prime testimonianze artistiche in Lombardia risalgono al periodo Mesolitico quando, alla conclusione della glaciazione Würmiana, ha inizio il ciclo istoriativo delle incisioni rupestri della Val Camonica, che proseguì e si ampliò successivamente nel Neolitico e nell'Età del rame per concludersi solo in epoca romana e medievale.[227] Il ciclo camuno è considerato una delle più importanti testimonianze della preistoria a livello mondiale[228] ed è per questo inserito nella lista dei patrimoni mondiali dell'umanità.

Sono inoltre stati ritrovati ulteriori reperti della presenza di popolazioni preistoriche sul territorio lombardo, anch'essi inseriti nel patrimonio mondiale dell'umanità con il sito seriale degli "Antichi insediamenti sulle Alpi", con diverse località che si trovano in Lombardia.[229]

I Celti hanno lasciato testimonianze sparse per i musei archeologici della regione, mentre la presenza Etrusca è attestata nella zona di Mantova.[230] In seguito alla conquista romana l'evoluzione artistica della regione virò verso gli stilemi dei conquistatori dal periodo tardo repubblicano all'epoca imperiale romana: resti monumentali di quest'epoca storica si possono vedere a Brescia (Brixia) e Milano (Mediolanum).

Dalla tarda antichità all'epoca moderna

La Corona Ferrea, custodita nel Duomo di Monza

Nel periodo tardo antico il territorio lombardo acquisì importanza, con Milano capitale dell'Impero d'Occidente, e di conseguenza aumentò anche la produzione artistica di cui restano testimonianze soprattutto nell'architettura sacra con la costruzione di chiese paleocristiane, in particolare a Milano.

Il successivo periodo altomedievale, coevo e successivo alle invasioni barbariche, sarà di capitale importanza per lo sviluppo dell'arte regionale: gli stilemi dell'arte barbarica introdotti dalle nuove popolazioni portarono infatti un apporto decisivo, fondendosi con modelli tardo antichi (che vengono mantenuti con continuità) nonché grazie a influenze bizantine,[231] per la creazione di un'arte propriamente lombarda. All'uscita dal periodo altomedievale si inizierà infatti a parlare di stili artistici propri della Lombardia[N 12] come ad esempio per il Romanico lombardo.

Notevoli esempi dello stile romanico lombardo sono opera dei Maestri comacini, in particolare nelle basiliche di Sant'Ambrogio e di San Michele Maggiore e nelle chiese di Sant'Abbondio e di Santa Maria del Tiglio, nel comasco. L'apporto più importante tra il VI e l'VIII secolo venne dai Longobardi che, occupando buona parte dell'Italia, stabilirono la loro capitale a Pavia e fecero della Lombardia il fulcro del loro regno[232] portando con loro la propria arte, di cui restano sia testimonianze significative (in particolare a Brescia, a Monza, a Pavia e a Castelseprio) sia una sostanziale influenza per gli sviluppi artistici successivi.

Nell'area lombarda il periodo carolingio vede una sostanziale continuità artistica con il precedente periodo longobardo. Alla minore produzione di edifici monumentali propria di questi secoli fanno da contraltare numerosi manufatti minori di grande valore, quali la Croce di Agilulfo, la Croce di Desiderio e l'Evangeliario di Teodolinda. Sempre in Lombardia si conservano anche alcune delle massime espressioni della scultura longobarda, come la Lastra con pavone nel Museo di Santa Giulia a Brescia[233] o il Pluteo di Teodote nei Musei Civici di Pavia. I secoli successivi, come già accennato, furono caratterizzati da stili artistici propri della Lombardia come il Romanico lombardo, il Gotico lombardo, il Rinascimento lombardo e il Seicento lombardo. Non vanno infine dimenticati, soprattutto durante il rinascimento, gli apporti e gli stimoli lasciati nell'arte locale da alcuni grandi maestri del rinascimento che operarono a Milano presso la corte sfrozesca, come il Filarete, Donato Bramante e Leonardo da Vinci e a Mantova presso i Gonzaga, come Andrea Mantegna e Giulio Romano.

Età contemporanea

Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, esemplare del 1949 esposto al Museo del Novecento di Milano

Nel febbraio 1910 i pittori Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini e Luigi Russolo firmarono a Milano il Manifesto dei pittori futuristi e nell'aprile dello stesso anno il Manifesto tecnico della pittura futurista,[234] che contribuirono, insieme con altri manifesti firmati in altre città italiane, a fondare il movimento artistico del Futurismo. Alla morte di Umberto Boccioni nel 1916, Carrà e Severini si ritrovarono in una fase di evoluzione verso la pittura cubista, di conseguenza il gruppo milanese si sciolse spostando la sede del movimento da Milano a Roma, con la conseguente nascita del "secondo Futurismo".

La Lombardia ha dato i natali a un altro importante movimento artistico del XX secolo, il Novecento, che nacque a Milano alla fine del 1922. Venne incominciato da un gruppo di artisti composto da Mario Sironi, Achille Funi, Leonardo Dudreville, Anselmo Bucci, Emilio Malerba, Pietro Marussig e Ubaldo Oppi che, alla Galleria Pesaro di Milano, si unirono nel nuovo movimento battezzato Novecento dal Bucci.[235] Questi artisti, che si sentivano traduttori dello spirito del Novecento, provenivano da esperienze e correnti artistiche differenti, ma legate da un senso comune di "ritorno all'ordine" nell'arte dopo le sperimentazioni avanguardistiche soprattutto del Futurismo: in tale senso questo movimento artistico adottò anche la denominazione di Neoclassicismo semplificato. Il movimento Novecento si manifestò anche in letteratura con Massimo Bontempelli e soprattutto in architettura con i celebri architetti Giovanni Muzio, Giò Ponti, Paolo Mezzanotte e altri. Alcune delle opere dei maggiori artisti lombardi del XX secolo sono esposte al Museo del Novecento a Milano.[236]

Tradizioni

Tradizioni e folclore

Il Carroccio durante la sfilata storica del Palio di Legnano 2015, nella città metropolitana di Milano
Tipiche maschere del Carnevale di Bagolino, in provincia di Brescia

Le feste e gli incontri tradizionali in Lombardia sono molto numerosi: città e paesi propongono infatti calendari ricchi di manifestazioni, alcune delle quali di origine antichissima.

La fiera degli Oh Bej! Oh Bej! si tiene a Milano il 7 e l'8 dicembre di ogni anno e ricorda la nomina di Sant'Ambrogio a vescovo della città.

Il carnevale ambrosiano si celebra a Milano, nell'intera arcidiocesi di Milano e nei territori di alcune delle diocesi vicine. Dura fino al primo sabato di quaresima.[237]

Il carnevale di Bagolino, molto particolare e di antichissima tradizione, si celebra a Bagolino, antico e pittoresco borgo che conserva le caratteristiche architettoniche medievali e che è situato nella Valle del Caffaro, in provincia di Brescia.[238]

Il palio di Legnano si tiene nell'omonima città, nella città metropolitana di Milano, l'ultima domenica di maggio. Il palio di Legnano è la rievocazione storica con cui si celebra la vittoria del Lega Lombarda sull'imperatore Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano (29 maggio 1176). L'evento prevede un corteo storico tra le vie della città e una corsa ippica tra le otto contrade in cui è divisa Legnano che chiude la manifestazione.

La rievocazione storica del giuramento di Pontida si tiene a Pontida, in provincia di Bergamo, il 7 marzo e si ricorda il leggendario giuramento della Lega Lombarda che avrebbe dovuto essere il preludio della vittoriosa guerra dei comuni lombardi contro il Barbarossa.[237]

Cucina

Una pentola di Cassœula. È una pietanza tipica della tradizione popolare, piatto forte di numerose sagre lombarde, sia invernali sia estive
La polenta, uno dei piatti tipici della Lombardia

Per via delle diverse vicende storiche delle sue province e della varietà del suo territorio, la cucina lombarda presenta una tradizione culinaria molto variegata: se per i primi piatti la cucina lombarda spazia da risotti, a zuppe e pasta ripiena, in brodo o meno, a una variegata scelta di secondi piatti di carne si aggiungono piatti di pesce della tradizione dei numerosi laghi e fiumi lombardi.[239]

In linea generale, la cucina delle varie provincie lombarde può essere accomunata dai seguenti tratti: prevalenza del riso e della pasta ripiena sulla pasta secca, del burro a posto dell'olio di oliva per la cottura,[240] pietanze a cottura prolungata, così come il diffuso utilizzo di carne di maiale, latte e derivati, e di preparazioni a base di uova; a cui viene aggiunto il consumo di polenta, comune però a tutto il Nord Italia.[241]

I prodotti enogastronomici dell'area lombarda spaziano dai più classici e noti in tutta Italia come la bresaola della Valtellina, il salame Milano, il salame di Varzi, i formaggi Grana Padano, gorgonzola e la crescenza, fino ad arrivare ai noti vini tra cui il Franciacorta, quelli dell'Oltrepò Pavese e i rossi della Valtellina, passando per le decine di prodotti sconosciuti al di fuori dei confini non solo della regione ma dell'area o del comune di produzione. Legate all'antica tradizione contadina lombarda sono la Cassœula (uno stufato di maiale e verze) e la busecca (trippa alla milanese).

Piatto simbolo della Lombardia, nelle sue innumerevoli declinazioni, è il risotto, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo e annoverato fra i simboli della cucina italiana. Da non dimenticare la classica cotoletta alla milanese, le varie versioni della polenta, la selvaggina, i salumi, i brodi e le zuppe, così come il panettone, la mostarda, la colomba pasquale e il torrone. La grande diffusione di molti di questi prodotti li ha resi tipici della cultura enogastronomica italiana oltre che di quella lombarda.

Ogni paese lombardo ha sviluppato, nel corso del tempo, piatti tradizionali, legati soprattutto alla vita contadina e al frutto dei campi. Prodotti tipici e ricette tradizionali vengono oggi riscoperti e valorizzati sia dai singoli paesi sia dai più noti cuochi contemporanei.[242]

Milano

Le specialità più note della città sono il risotto allo zafferano (che spesso funge da accompagnamento all'ossobuco alla milanese), la cotoletta alla milanese e il salame Milano. Dolce tipici di Milano sono il panettone e la colomba.

Bergamo

Tra i primi piatti bergamaschi ricordiamo i casoncelli, gli scarpinocc di Parre e le foiade, pasta simile a lasagnette condite in vari modi. I secondi piatti sono spesso associati alla polenta, di volta in volta accompagnata da altri prodotti come la salsiccia, gli uccelli, il formaggio e le verdure. Ottimi i vini prodotti tra Almenno San Salvatore e Sarnico.

Brescia

Tipiche della provincia di Brescia sono la polenta e osei (polenta con uccelli), lo spiedo bresciano, il Manzo all'Olio di Rovato, la Tinca al forno e le minestre, come la zuppa di mariconde, preparate con farina e mollica di pane, la zuppa con i brofadei, cubetti di farina di frumento e granoturco e la minestra con i casoncelli. Per quanto riguarda i vini, sono noti soprattutto gli spumanti della Franciacorta e i vini della zona del lago di Garda (in primis Lugana e Chiaretto della Valtenesi). Non si può non ricordare, come aperitivo, il pirlo ed il tipico dolce natalizio, il Bossolà.

Como e Lecco

La gastronomia delle zone lacustri è basata essenzialmente sui pesci d'acqua dolce come gli agoni essiccati ("missoltini"), anche se non mancano piatti di origine montanara preparati utilizzando selvaggina e polenta. Tipica del comasco è la polenta uncia (polenta con formaggio fuso e burro). In queste zone sono prodotti i vini IGT delle Terre Lariane.

Cremona

È la patria del torrone e della mostarda, ma nella sua tradizione gastronomica compare anche della pasta ripiena, i marubini, che possono essere serviti in brodo o asciutti.

Lodi

Nel lodigiano si produce il vino San Colombano. Frittate, zuppe, risotti e insaccati di maiale rappresentano le specialità della gastronomia lodigiana, che è caratterizzata da numerose ricette tipiche che si basano sull'impiego dei formaggi locali e soprattutto del burro.

Mantova

A metà strada tra quella lombarda e quella emiliana, la cucina mantovana è famosa per i tortelli di zucca, il risotto alla pilota (con la salamella di maiale) e la torta sbrisolona. Da non dimenticare, per i vini, il Lambrusco Mantovano.

Monza

Simile alla cucina milanese, la cucina monzese-brianzola è legata alla tradizione contadina della Brianza. La luganega (salsiccia monzese) viene utilizzata soprattutto nel risotto alla monzese (risotto allo zafferano con salsiccia e vino rosso), e la torta paesana o torta di latte (al cioccolato con uvette e pinoli).

Pavia

Il piatto più famoso di questa città è la zuppa alla pavese, che è preparata con brodo, uova, carne e formaggio. Sono molto apprezzate anche le rane, che vengono preparate nel risotto (la provincia di Pavia con i suoi oltre 85.000 ettari di risaia è la prima in Italia e in Europa per la produzione di riso[243]), in umido o fritte. Tipico della zona è anche il risotto alla Certosina, legato ai monaci della Certosa di Pavia. La provincia è nota anche per gli insaccati, ricordiamo il salame di Varzi e per i vini dell'Oltrepò Pavese. Altri piatti tipici sono lo stufato alla pavese e gli agnolotti pavesi. Un dolce tipico di Pavia è la torta Paradiso.

Sondrio

È famosa soprattutto per i pizzoccheri, che sono paste simili a grosse tagliatelle di grano saraceno servite con burro, aglio, formaggio fuso, patate e verdure varie e per la bresaola della Valtellina. Ricorre con frequenza l'uso della polenta, con la particolare variante della polenta in fiur, una polenta a base di grano saraceno cotta con la panna e insaporita con formaggio magro. Di notevole fattura sono poi i vini rossi coltivati con uva chiavennasca (imparentata col ben più famoso vitigno Nebbiolo).

Varese

In questa zona, grazie alla vicinanza dei laghi, in particolar modo il Lago Maggiore, che è molto pescoso, sono diffusi soprattutto piatti a base di pesce, come il risotto con il pesce persico o con l'anguilla di lago. Un altro piatto tipico sono i bruscitti, a base di carne di manzo, con semi di finocchio e vino rosso, che sono diffusi anche nell'Altomilanese e nel Piemonte orientale (Verbano-Cusio-Ossola).

Sport

Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, che ospita le partite casalinghe dell'Inter e del Milan

La Lombardia è una regione molto attiva dal punto di vista sportivo. Alla numerosa e capillare presenza di impianti sportivi sul suo territorio, si accompagna anche la rilevanza a livello nazionale e internazionale delle sue società sportive.

Grande lustro allo sport italiano è stato (e viene ancora) dato da alcune delle squadre più titolate al mondo nel calcio e nella pallacanestro (Inter, Milan,[244], Atalanta, Olimpia Milano, Pallacanestro Varese, Pallacanestro Cantù).

Vista satellitare dell'autodromo nazionale di Monza

Importantissimo il contributo della Lombardia in altri sport come il ciclismo (la regione ha ospitato i campionati del mondo di ciclismo su strada 2008 a Varese), il Campionato mondiale di Formula 1 (il Gran Premio d'Italia, che si disputa all'autodromo nazionale di Monza dal 1950, eccetto il 1980, quando si è corso a Imola), il rugby, l'hockey su ghiaccio, la pallavolo e la pallanuoto, seppur con alterne fortune. Inoltre in Lombardia viene anche disputato il Torneo di Milano di tennis. Anche la ginnastica artistica è molto praticata, soprattutto dagli ultimi anni (in Lombardia è presente una palestra federale, che ha partecipato alle Olimpiadi). Nel 2007 la regione ha ospitato i campionati mondiali di handbike a Parabiago (MI).

Diffuso e praticato è lo sci alpino nelle sue numerose e importanti stazioni sciistiche quali Bormio, Livigno, Foppolo, Madesimo, Ponte di Legno, Aprica, Colere, Selvino, Chiesa Valmalenco, Santa Caterina Valfurva, ecc. Ogni anno a Bormio si tiene abitualmente la discesa libera sulla pista Stelvio valida come prova di Coppa del Mondo di Sci alpino.

Da punto di vista ciclistico vi si tiene annualmente il Giro di Lombardia e il Trittico Lombardo e vengono ospitate spesso tappe del Giro d'Italia che tradizionalmente (salvo eccezioni) si chiude con una passerella milanese.

Grattacieli della Lombardia

La Lombardia è storicamente la regione italiana che più si è sviluppata in verticale e può vantare alcuni primati. Il primo grattacielo d'Italia, il Torrione INA, è stato inaugurato a Brescia nel 1932 e all'epoca della sua costruzione era il grattacielo in cemento armato più alto d'Europa.[245][246] Nel 1960 fu completato a Milano il Grattacielo Pirelli, divenuto ben presto uno dei simboli dell'architettura italiana del XX secolo e detentore per 35 anni del primato di grattacielo più alto d'Italia.

Note

Esplicative

 1. ^ a b c d Condiviso con il Piemonte.
 2. ^ a b Considerando l'intero asse fluviale Sarca/Mincio, condiviso con Trentino-Alto Adige e Veneto.
 3. ^ Condiviso con l'Emilia-Romagna.
 4. ^ Condiviso con la Svizzera.
 5. ^ Considerando l'intero bacino fluviale Sarca/Mincio.
 6. ^ Condiviso con il Trentino-Alto Adige.
 7. ^ Portata misurata a Rho.
 8. ^ Uniche limitate eccezioni sono la Val di Lei e la Val di Livigno, che appartengono ai bacini del Reno la prima e del Danubio la seconda.
 9. ^ Parchi del comprensorio: Parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane (Capo di Ponte); Parco archeologico comunale di Seradina-Bedolina (Capo di Ponte); Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo (Capo di Ponte); Riserva naturale Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (Capo di Ponte, Ceto, Cimbergo e Paspardo); Parco Comunale di Luine di Darfo-Boario Terme (Darfo Boario Terme); Parco archeologico di Asinino-Anvòia (Ossimo); Parco comunale di Sellero (Sellero); Parco Pluritematico "Coren de le Fate" (Sonico).
 10. ^ Patrimonio composto da sette diverse località, condiviso tra Friuli-Venezia Giulia (Cividale del Friuli), Lombardia (Brescia e Castelseprio), Umbria (Spoleto e Campello sul Clitunno), Campania (Benevento) e Puglia (Monte Sant'Angelo)
 11. ^ Patrimonio composto da 111 diversi siti, sparsi lungo tutto l'arco alpino negli stati di Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera; per quanto riguarda l'Italia i siti si trovano nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto. Insediamenti lombardi del comprensorio: Lavagnone (Desenzano del Garda); San Sivino, Gabbiano (Manerba del Garda); San Sivino, Gabbiano (Manerba del Garda); Lucone (Polpenazze del Garda); Lugana Vecchia (Sirmione); Lagazzi del Vho (Piadena); Bande - Corte Carpani (Cavriana); Castellaro Lagusello (Monzambano); Isolino Virginia-Camilla-Isola di San Biagio (Biandronno); Bodio centrale o delle Monete (Bodio Lomnago); Il Sabbione o settentrionale (Cadrezzate).
 12. ^ Bisogna comunque sottolineare come in origine il toponimo "Langobardia" indicasse un territorio decisamente più ampio dell'attuale regione: alla fine del periodo longobardo la Langobardia Maior era costituita da gran parte dell'Italia del Nord, escluse la Romagna, Venezia, il Trentino e parte del Piemonte occidentale. Ancora nell'XI secolo il territorio in cui si sviluppò il Romanico Lombardo era costituito dall'attuale Lombardia, dall'Emilia e da porzioni del Veneto e del Piemonte.

Bibliografiche

 1. ^ Legge 16 maggio 1970, n. 281
 2. ^ Altitudine media, su it.db-city.com. URL consultato il 14 dicembre 2020 (archiviato il 7 settembre 2020).
 3. ^ a b Bilancio demografico gennaio 2022 (dati provvisori) - Lombardia, su istat.it, ISTAT. URL consultato il 12 aprile 2022.
 4. ^ Regione Lombardia, su tuttitalia.it (archiviato dall'url originale il 25 marzo 2019).
 5. ^ (EN) UNESCO Interactive Atlas of the World's Languages in Danger, su unesco.org. URL consultato il 30 novembre 2020 (archiviato il 29 maggio 2018).
  «Location(s): the region of Lombardy (except the southernmost border areas) and the Novara province in Piedmont, Italy; Ticino Canton and the Mesolcina District and two districts south of St. Moritz in Graubünden (Grigioni), Switzerland»
 6. ^ (EN) UNESCO Interactive Atlas of the World's Languages in Danger, su unesco.org. URL consultato il 30 novembre 2020 (archiviato il 17 dicembre 2020).
  «Location(s): Pavia, Voghera, and Mantua, and in Lunigiana district in Tuscany»
 7. ^ Sant'Ambrogio Patrono della Lombardia. (PDF), su archivio.diocesidicremona.it. URL consultato il 30 novembre 2017 (archiviato dall'url originale il 22 settembre 2017).
 8. ^ a b c Regional GDP per capita ranged from 31% to 626% of the EU average in 201, su ec.europa.eu. URL consultato l'11 giugno 2020 (archiviato dall'url originale il 2 settembre 2019).
 9. ^ Elenco Regioni a Statuto Ordinario, su intrage.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 16 giugno 2012).
 10. ^ Regioni d'Italia in ordine di superficie., su tuttitalia.it (archiviato dall'url originale il 15 febbraio 2019).
 11. ^ Etimologia del nome Lombardia sull'Enciclopedia Treccani, su treccani.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 4 maggio 2013).
 12. ^ Leandro Alberti, Descrittione di tutta Italia di F. Leandro Alberti bolognese, nella quale si contiene il sito di essa, l'origine & le signorie delle città & de i castelli ..., per Giouan Maria Bonelli, Venezia, 1553
 13. ^ vedi p. 615 in M. Malte-Brun, Universal Geography, VII, Edinburgh, Adam Black, 1829.
 14. ^ Regolamento del processo civile per la Lombardia austriaca, su fondiantichi.unimo.it. URL consultato il 28 novembre 2017 (archiviato dall'url originale il 1º dicembre 2017).
 15. ^ "Cultura di Remedello" su MSN Encarta, su it.encarta.msn.com (archiviato dall'url originale il 13 marzo 2005).
 16. ^ Si vedano gli esempi del Buco del piombo (uomo di Neanderthal) e di Canzo (mesolitico), in provincia di Como.
 17. ^ Comolli e Goldstein, p. 116.
 18. ^ Pavia: Vestigia di una Civitas altomedievale, su academia.edu.
 19. ^ (EN) Piero Majocchi, Piero Majocchi, Pavia capitale del regno longobardo: strutture urbane e identità civica. URL consultato il 16 luglio 2021.
 20. ^ Comolli e Goldstein, p. 140.
 21. ^ Longobardi, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato l'8 novembre 2014.
 22. ^ Ermanno A. Arslan, Longobardi, in Enciclopedia dell'Arte Medievale, Treccani, 1996. URL consultato l'8 novembre 2014 (archiviato il 12 novembre 2014).
 23. ^ Lombardia, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato l'8 novembre 2014.
 24. ^ I Gonzaga, su corriere.it. URL consultato il 31 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 13 aprile 2012).
 25. ^ Comolli e Goldstein, pp. 359-360.
 26. ^ Globalgeografia, su globalgeografia.com. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 29 giugno 2012).
 27. ^ Territorio e popolazione, su regione.lombardia.it (archiviato dall'url originale il 21 settembre 2017).
 28. ^ Atlante Zanichelli 2011, Zanichelli Editore, p. 6, ISBN 978-88-08-13962-7.
 29. ^ Origine del nome delle Alpi lombarde, su montagnadilombardia.com. URL consultato il 30 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 27 maggio 2013).
 30. ^ IReR Lombardia, Peculiarità del territorio lombardo (PDF), su irer.it. URL consultato il 4 gennaio 2012 (archiviato dall'url originale il 26 agosto 2012).
 31. ^ Lombardia, su lebellezzeditalia.it. URL consultato il 27 novembre 2017 (archiviato dall'url originale il 4 luglio 2017).
 32. ^ Lago di Garda, su lagodigarda.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 9 ottobre 2012).
 33. ^ Lago Maggiore, su illagomaggiore.com. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 14 agosto 2012).
 34. ^ Lago di Como, su lagodicomo.com. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 20 agosto 2008).
 35. ^ Lago d'Iseo, su lagodiseo.org. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 17 agosto 2012).
 36. ^ Lago di Lugano, su lakelugano.ch. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 25 febbraio 2008).
 37. ^ Lago d'Idro, su lagodidro.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 10 dicembre 2006).
 38. ^ Il Lago di Varese, su lagodivarese.it. URL consultato il 24 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 5 ottobre 2013).
 39. ^ a b Mincio, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 15 dicembre 2014.
 40. ^ Contratti di fiume - Ricostruzione dei corsi d'acqua dell'ambito vallivo di Olona, Bozzente, Lura: riconnessione con l'Olona inferiore fino al Po (PDF), su contrattidifiume.it. URL consultato l'11 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 12 agosto 2014).
 41. ^ a b c Marco Astolfi e Delia Romano, Geoatlas 1, Italia ed Europa, Uomo e Ambiente, Bergamo, Atlas, 2007, pp. 76-77, ISBN 978-88-268-1361-5.
 42. ^ a b Media delle temperature della Lombardia, su ilmeteo.it. URL consultato il 14 dicembre 2016 (archiviato dall'url originale il 27 novembre 2016).
 43. ^ Clima Milano - Medie climatiche » ILMETEO.it, su ilmeteo.it. URL consultato il 26 aprile 2021.
 44. ^ Val Padana, la nebbia si dimezza, su cnr.it.
 45. ^ Marco Astolfi e Delia Romano, Geoatlas 1, Regioni d'Italia, Bergamo, Atlas, 2007, p. 20, ISBN 978-88-268-1361-5.
 46. ^ Atlante Eolico, su atlanteeolico.rse-web.it (archiviato dall'url originale il 26 maggio 2012).
 47. ^ (EN) Progetto Bacino Padano - Aria / Qualità dell'Aria, su ARPA Lombardia. URL consultato il 26 aprile 2021.
 48. ^ Il clima dei laghi, su giovannipagano.eu. URL consultato il 26 aprile 2021.
 49. ^ Il lago di Garda e il suo microclima, su oliofelice.com. URL consultato il 9 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 27 ottobre 2013).
 50. ^ Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana - Osservazioni meteorologiche in Lombardia, su meteoam.it. URL consultato il 9 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 1º maggio 2013).
 51. ^ Cesare R. Perotti, Assetto tettonico ed evoluzione strutturale delle Prealpi bresciane dalla fine dell'orogenesi varisica ad oggi, in AAVV, Atti del "Convegno Una nuova geologia per la Lombardia", Milano, 6-7 novembre 2008, Regione Lombardia
 52. ^ Maria Iole Spalla, Gian Bartolomeo Siletto, L'evoluzione tettonica del Basamento Sudalpino Orobico:dalla convergenza Varisica a quella Alpina, in AAVV, Atti del "Convegno Una nuova geologia per la Lombardia", Milano, 6-7 novembre 2008, Regione Lombardia
 53. ^ vedi voce Calcare del Domaro in, Carta geologica d'Italia 1:50.000 - Catalogo delle formazioni, in Quaderno n. 7, Servizio Geologico nazionale
 54. ^ vedi p. 12 di Regione Emilia-Romagna, "Raccontare la Terra", Pendragon, 2006
 55. ^ Giovanni Comizzoli, Romano Gelati, Lodovico Dario Passeri, di Ardito Desio, Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1:100.000 foglio 45 e foglio 46 Milano e Treviglio, Servizio Geologico d'Italia, 1969
 56. ^ Geologia della Lombardia, su scintilena.com. URL consultato il 4 febbraio 2013 (archiviato dall'url originale l'11 novembre 2013).
 57. ^ Popolazione residente al 1º gennaio 2020 per età, sesso e stato civile (Dati provvisori) Regione: Lombardia, su demo.istat.it. URL consultato il 3 novembre 2020 (archiviato dall'url originale l'8 novembre 2020).
 58. ^ Demografia Regione Lombardia, su regione.lombardia.it. URL consultato il 10 luglio 2018 (archiviato dall'url originale il 21 settembre 2017).
 59. ^ a b Densità abitativa della Lombardia e delle sue province (Dato ISTAT), su tuttitalia.it. URL consultato il 3 novembre 2020 (archiviato dall'url originale il 16 ottobre 2012).
 60. ^ Le province lombarde per popolazione, su tuttitalia.it. URL consultato il 3 novembre 2020 (archiviato dall'url originale il 13 agosto 2020).
 61. ^ Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre (dati provvisori) Regione: Lombardia, su demo.istat.it. URL consultato il 3 novembre 2020 (archiviato dall'url originale il 7 ottobre 2020).
 62. ^ Noi Italia (Dati Istat), su noi-italia2016.istat.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2016).
 63. ^ Noi Italia (Dati Istat). Nota: per scaricare i dati utilizzare l'icona in alto a destra., su noi-italia2016.istat.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2016).
 64. ^ Popolazione straniera residente al 1º gennaio 2016 - Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT, su demo.istat.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 13 giugno 2016).
 65. ^ Popolazione Milano 2001-2019, su tuttitalia.it. URL consultato il 4 novembre 2020 (archiviato dall'url originale il 14 settembre 2020).
 66. ^ Cittadini stranieri Milano 2019, su tuttitalia.it. URL consultato il 4 novembre 2020 (archiviato dall'url originale il 14 settembre 2020).
 67. ^ La città infinita: da 90 anni Milano non si allarga eppure è sempre più grande, su ricerca.repubblica.it. URL consultato il 2 dicembre 2017 (archiviato dall'url originale il 3 dicembre 2017).
 68. ^ Dati Istat al 31 gennaio 2022, su demo.istat.it. URL consultato il 13 aprile 2022.
 69. ^ lombardi, dialetti, in Enciclopedia dell'italiano, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010-2011.
 70. ^ (EN) Mary C. Jones e Claudia Soria, Assessing the effect of official recognition on the vitality of endangered languages: a case of study from Italy, in Policy and Planning for Endangered Languages, Cambridge, Regno Unito, Cambridge University Press, 2015, p. 130. URL consultato il 31 agosto 2017 (archiviato dall'url originale il 20 aprile 2017).
  «Lombard (Lumbard, ISO 639-9 lmo) is a cluster of essentially homogeneous varieties (Tamburelli 2014: 9) belonging to the Gallo-Italic group. It is spoken in the Italian region of Lombardy, in the Novara province of Piedmont, and in Switzerland. Mutual intelligibility between speakers of Lombard and monolingual Italian speakers has been reported as very low (Tamburelli 2014). Although some Lombard varieties, Milanese in particular, enjoy a rather long and prestigious literary tradition, Lombard is now mostly used in informal domains. According to Ethnologue, Piedmontese and Lombard are spoken by between 1,600,000 and 2,000,000 speakers and around 3,500,000 speakers respectively. These are very high figures for languages that have never been recognised officially nor systematically taught in school»
 71. ^ (EN) Ethnologue report for language lmo (archiviato dall'url originale il 17 luglio 2012).
 72. ^ Per un'analisi dettagliata delle parlate della Lombardia si veda: Bernardino Biondelli, Saggi sui dialetti Gallo-Italici., su archive.org. URL consultato il 1º luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2017).
 73. ^ Parrocchie e Diocesi nella Regione Ecclesiastica Lombardia, su chiesacattolica.it. URL consultato il 31 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 22 marzo 2013).
 74. ^ Rito ambrosiano in Lombardia, su chiesadimilano.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 17 febbraio 2012).
 75. ^ Calendario Atlante De Agostini 2012, p. 284.
 76. ^ L'Eco di Bergamo, su ecodibergamo.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 15 maggio 2013).
 77. ^ Il Nuovo Giornale di Bergamo, su giornaledibergamo.com. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 21 ottobre 2012).
 78. ^ Bergamo&Sport, su bergamoesport.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 14 giugno 2013).
 79. ^ Il Giornale di Brescia, su giornaledibrescia.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 7 maggio 2013).
 80. ^ Bresciaoggi, su bresciaoggi.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 10 giugno 2007).
 81. ^ La Voce del Popolo, su lavocedelpopolo.it. URL consultato il 23 settembre 2017 (archiviato dall'url originale il 23 settembre 2017).
 82. ^ La Provincia di Como, su laprovinciadicomo.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2013).
 83. ^ Il Corriere di Como, su corrierecomo.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 17 maggio 2013).
 84. ^ La Provincia di Cremona, su laprovinciacr.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 12 maggio 2013).
 85. ^ La Provincia di Lecco, su laprovinciadilecco.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 2 maggio 2013).
 86. ^ La Gazzetta di Lecco, su gvupielle.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 20 settembre 2013).
 87. ^ Il Giornale di Lecco, su giornaledilecco.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 18 maggio 2013).
 88. ^ Il Cittadino, su ilcittadino.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 10 maggio 2013).
 89. ^ La Gazzetta di Mantova, su gazzettadimantova.gelocal.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2013).
 90. ^ La Voce di Mantova, su vocedimantova.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 20 maggio 2013).
 91. ^ Il Corriere della Sera, su corriere.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2013).
 92. ^ Il Giorno, su ilgiorno.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 15 maggio 2013).
 93. ^ Il Giornale, su ilgiornale.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 12 maggio 2013).
 94. ^ Libero, su libero.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2013).
 95. ^ Il Foglio, su ilfoglio.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 12 maggio 2013).
 96. ^ L'avvenire, su avvenire.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 24 maggio 2013).
 97. ^ Il Sole 24 ore, su ilsole24ore.com. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2013).
 98. ^ Milano Finanza, su milanofinanza.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2013).
 99. ^ La Gazzetta dello Sport, su gazzetta.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 27 luglio 2018).
 100. ^ Il Giornale di Monza, su giornaledimonza.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 21 maggio 2013).
 101. ^ Il Cittadino di Monza e Brianza, su ilcittadinomb.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 13 maggio 2013).
 102. ^ La Provincia Pavese, su laprovinciapavese.gelocal.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2013).
 103. ^ La Gazzetta di Sondrio, su gazzettadisondrio.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2013).
 104. ^ La Provincia di Sondrio, su laprovinciadisondrio.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 13 maggio 2013).
 105. ^ La Prealpina, su prealpina.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 10 maggio 2013).
 106. ^ La Provincia di Varese, su laprovinciadivarese.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 2 maggio 2013).
 107. ^ Adelphi Editore, su adelphi.it. URL consultato il 31 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2012).
 108. ^ Alpha Test, su alphatest.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2016).
 109. ^ Mondadori Editore, su gruppomondadori.it. URL consultato il 31 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 30 maggio 2012).
 110. ^ Edizioni San Paolo, su edizionisanpaolo.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 26 agosto 2016).
 111. ^ RCS Media Group, su rcsmediagroup.it. URL consultato il 31 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 13 marzo 2014).
 112. ^ Casa Ricordi, su ricordi.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 25 luglio 2016).
 113. ^ SugarCo Edizioni, su sugarcoedizioni.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 14 agosto 2016).
 114. ^ Editrice la Scuola, su lascuola.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 28 luglio 2016).
 115. ^ Sito internet Edizioni l'Obliquo, su edizionilobliquo.it. URL consultato il 25 aprile 2018 (archiviato dall'url originale il 25 agosto 2017).
 116. ^ Editrice Morcelliana, su morcelliana.net. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 19 maggio 2017).
 117. ^ Editrice Queriniana, su queriniana.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 1º agosto 2016).
 118. ^ Grafo Edizioni, su grafo.it. URL consultato il 25 aprile 2018 (archiviato dall'url originale il 7 maggio 2018).
 119. ^ Sito ufficiale del Gruppo Editoriale Delfo, su editorialedelfo.com. URL consultato il 17 dicembre 2017 (archiviato dall'url originale il 10 gennaio 2018).
 120. ^ Paideia Editrice, su paideiaeditrice.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale l'11 agosto 2016).
 121. ^ Sardini Editrice, su sardini.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale l'8 agosto 2016).
 122. ^ Vannini Editrice, su vanninieditrice.com. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 1º agosto 2016).
 123. ^ Istituto Italiano Edizioni Atlas, su edatlas.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 22 luglio 2016).
 124. ^ ADEA Edizioni, su adeaedizioni.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 9 agosto 2016).
 125. ^ Edizioni dei Soncino, su edizionideisoncino.com. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 10 novembre 2020).
 126. ^ Bonomi Editore, su bonomieditore.it. URL consultato il 29 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 10 ottobre 2016).
 127. ^ I dati del referendum per l'autonomia riportati dal sito della regione Lombardia, su regione.lombardia.it. URL consultato il 26 ottobre 2017 (archiviato dall'url originale il 25 ottobre 2017).
 128. ^ Portale Unico dei Dati della Scuola, su dati.istruzione.it. URL consultato il 26 novembre 2020 (archiviato il 23 novembre 2020).
 129. ^ Noi Italia (Dati Istat), su noi-italia2016.istat.it. URL consultato l'8 settembre 2016 (archiviato dall'url originale il 15 settembre 2016).
 130. ^ . Annuario Statistico Regionale, su asr-lombardia.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 19 giugno 2016).
 131. ^ Noi Italia (Dati Istat), su noi-italia.istat.it. URL consultato il 26 novembre 2020 (archiviato il 18 novembre 2020). Nota: bisogna visualizzare i dati cliccando sul Dashboard che si trova in lato a destra.
 132. ^ Spesa sanitaria pubblica in Italia. Nota: occorre scaricare i dati dall'icona in alto a destra., su noi-italia.istat.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 3 dicembre 2017).
 133. ^ Annuario Statistico Regionale della Lombardia, su asr-lombardia.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 12 luglio 2016).
 134. ^ Calendario Atlante De Agostini 2012, Novara, De Agostini, 2011, p. 297, ISBN 978-88-511-1599-9.
 135. ^ Legge Regionale Statutaria nº1 del 30 agosto 2008 - Statuto d'autonomia della Lombardia, su normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it. URL consultato il 27 novembre 2017.
 136. ^ Il Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, su vallecamonicaunesco.it. URL consultato il 27 novembre 2017 (archiviato dall'url originale il 1º dicembre 2017).
 137. ^ a b Simboli e ricorrenze istituzionali - Regione Lombardia, su regione.lombardia.it. URL consultato il 27 novembre 2017 (archiviato dall'url originale il 10 novembre 2020).
 138. ^ Giuseppe Spatola, La Rosa Camuna? In Regione la «impose» Sandro Fontana, in Bresciaoggi. URL consultato il 30 gennaio 2019 (archiviato dall'url originale il 30 gennaio 2019).
 139. ^ Giorgio Fioravanti. Il dizionario del grafico. Bologna, Zanichelli, 1993, p. 468. ISBN 88-08-14116-0.
 140. ^ a b Stemma della Regione Lombardia, su regione.lombardia.it. URL consultato il 12 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 24 settembre 2015).
 141. ^ Ars Bellica - Le grandi battaglie della storia - La battaglia di Legnano, su arsbellica.it. URL consultato il 29 giugno 2015 (archiviato dall'url originale il 10 giugno 2015).
 142. ^ ANSA, Lombardia: c'è legge per la bandiera. URL consultato il 29 gennaio 2019 (archiviato dall'url originale il 29 gennaio 2019).
 143. ^ Il Giorno, Rosa camuna bianca su fondo verde, la Regione Lombardia adotta la bandiera ufficiale. URL consultato il 29 gennaio 2019 (archiviato dall'url originale il 29 gennaio 2019).
 144. ^ COSTANZA, in Enciclopedia Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 27 novembre 2017.
 145. ^ D'Ilario, 1976, p. 155.
 146. ^ D.P.C.M. 11 ottobre 2010, ai sensi dell'art.5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008
 147. ^ Scopri le regioni europee più ricche (e più povere), su infodata.ilsole24ore.com, 14 aprile 2017. URL consultato il 27 maggio 2017 (archiviato dall'url originale il 7 giugno 2017).
 148. ^ Eurostat: la regione più ricca d'Europa? È Londra. La più in alto delle italiane è Bolzano. La Lombardia non è tra le prime venti, su huffingtonpost.it. URL consultato il 27 maggio 2017 (archiviato dall'url originale il 3 dicembre 2017).
 149. ^ a b c d e Dati Istat, su istat.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 22 febbraio 2011). Nota: per visualizzare i dati occorre selezionare nella colonna a destra la voce Conti nazionali, Conti e aggregati economici territoriali, Prodotto interno lordo lato produzione (milioni di euro) e in tabella selezionare la voce prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (edizione novembre 2015) valutazione a prezzi correnti e la voce Valore aggiunto per branca di attività (milioni di euro). I dati espressi in percentuale sono elaborazioni Éupolis Lombardia.
 150. ^ Dati Istat - Per visualizzare i dati occorre selezionare le menù "economia e finanza pubblica" e poi "macroeconomia". Cliccando su dati si può scaricare la tabella contenente il Pil procapite dell'Ue a 28 calcolato a parità di potere d'acquisto standard. Il dato è di fonte Eurostat., su noi-italia.istat.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2016).
 151. ^ Quattro motori per l'Europa: la Lombardia presidente, su reportingtheworldover.wordpress.com. URL consultato il 9 dicembre 2009 (archiviato dall'url originale il 13 novembre 2011).
 152. ^ Marco Astolfi, Delia Romano, Geoatlas. Volume 2, Bergamo, Atlas, 2007, pp. 56-57, ISBN 978-88-268-1362-2.
 153. ^ Dati Eurostat. Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions. Il ranking è frutto di elaborazioni Éupolis Lombardia., su ec.europa.eu. URL consultato il 18 aprile 2020 (archiviato dall'url originale il 24 novembre 2018).
 154. ^ a b Dati Istat. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 22 febbraio 2011). Nota: per visualizzare i dati occorre selezionare nella colonna a destra la voce Conti nazionali, Conti e aggregati economici territoriali, Valori procapite (euro) e in tabella selezionare la voce prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per abitante (edizione novembre 2015) valutazione a prezzi correnti.
 155. ^ Occupati per settore di attività economica in Lombardia, su asr-lombardia.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 19 settembre 2016).
 156. ^ Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo medio mensile, su asr-lombardia.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 19 giugno 2016).
 157. ^ Banche, sportelli bancari, comuni serviti, depositi e impieghi, su asr-lombardia.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 19 settembre 2016).
 158. ^ Dati Istat Coesione Sociale., su istat.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 22 febbraio 2011). Nota: per visualizzare i dati occorre selezionare nella colonna a destra la voce Spesa e interventi per la coesione sociale, Politiche previdenziali di sostegno al reddito, Cassa integrazione guadagni.
 159. ^ Si restringono i campi, l'agricoltura lombarda è in allarme, su linkiesta.it, 12 ottobre 2012. URL consultato il 2 aprile 2016 (archiviato dall'url originale il 14 aprile 2016).
 160. ^ Dove si coltiva il riso in Italia - Sommelier del Riso, su Blog su Riso e Risotti - Sommelier del Riso, 14 novembre 2020. URL consultato il 31 luglio 2021.
 161. ^ Sito dell'Agricoltura della Regione Lombardia, su agricoltura.regione.lombardia.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 10 settembre 2013).
 162. ^ Per scaricare i dati scegliere la sezione Allevamenti e produzioni animali, Consistenza allevamenti, su agri.istat.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 14 giugno 2016).
 163. ^ Calendario Atlante De Agostini 2012, p. 244.
 164. ^ Sito dell'Industria della Regione Lombardia, su industria.regione.lombardia.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 13 dicembre 2013).
 165. ^ Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Annuario Statistico Regionale della Lombardia, su asr-lombardia.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 19 settembre 2016).
 166. ^ Sito ufficiale della Borsa di Milano, su borsaitaliana.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 7 ottobre 2012).
 167. ^ Sito della Fiera di Milano, su fieramilano.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 24 luglio 2012).
 168. ^ Sito del Turismo della Regione Lombardia, su in-lombardia.it. URL consultato il 13 maggio 2020 (archiviato dall'url originale il 14 maggio 2020).
 169. ^ Annuario Statistico Regionale della Lombardia. Questi dati si riferiscono all'anno 2015., su asr-lombardia.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 20 settembre 2016).
 170. ^ Unemployment rate by NUTS 2 regions, su ec.europa.eu. URL consultato il 19 settembre 2019 (archiviato dall'url originale l'11 luglio 2019).
 171. ^ Tasso di disoccupazione - livello regionale, su dati.istat.it. URL consultato il 19 settembre 2019 (archiviato dall'url originale il 16 maggio 2019).
 172. ^ Energia - Annuario Statistico Regionale, su asr-lombardia.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 19 giugno 2016).
 173. ^ Terna – Dati statistici., su terna.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 19 giugno 2016). Nota: per visualizzare i dati occorre scaricare l'allegato in formato PDF. Pag 192
 174. ^ Terna – Dati statistici, su terna.it (archiviato dall'url originale il 19 giugno 2016). Nota: per visualizzare i dati occorre scaricare l'allegato in formatoPDF, pag 25.
 175. ^ a b UTET, Grande Dizionario Enciclopedico, volume XII, Lombardia, Torino, 1988, ISBN 88-02-04229-2.
 176. ^ Turismo - Annuario Statistico Regionale, su asr-lombardia.it. URL consultato il 15 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 19 giugno 2016).
 177. ^ Condé Nast, Traveller, alla scoperta dei luoghi più belli del mondo, Lago di Como, pag 124, Milano, febbraio 2004.
 178. ^ Turismo montano in Lombardia, su montagnalombardia.com. URL consultato l'8 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 15 maggio 2013).
 179. ^ Turismo in Lombardia: città d'arte e siti UNESCO, su italia.it. URL consultato l'8 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 13 maggio 2013).
 180. ^ Istituto Geografico De Agostini, Calendario Atlante De Agostini 2012, Novara, 2011, ISBN 978-88-511-1599-9.
 181. ^ Enrico Venni, Capolavoro Certosa:«Pagare il biglietto per conservarne lo splendore», su Corriere della Sera Milano. URL consultato il 19 ottobre 2021.
 182. ^ Francesco Angelini, Villa Carlotta tra i dieci parchi più belli d'Italia, su La Provincia di Como, 22 giugno 2010. URL consultato l'11 novembre 2020 (archiviato dall'url originale il 19 agosto 2019).
 183. ^ Cultura e tradizione – Il Patrimonio UNESCO, su regione.lombardia.it. URL consultato il 13 maggio 2020 (archiviato dall'url originale il 1º giugno 2019).
  «[...] 10 siti sui 55 presenti in Italia [...]»
 184. ^ Siti Unesco, su regione.lombardia.it. URL consultato il 13 maggio 2020 (archiviato dall'url originale il 10 novembre 2020).
 185. ^ Siti Unesco in Lombardia, su in-lombardia.it. URL consultato il 13 maggio 2020 (archiviato dall'url originale il 9 maggio 2020).
 186. ^ La regione del Monte San Giorgio comprende i seguenti comuni: Mendrisio, Riva San Vitale e Brusino Arsizio in territorio svizzero; Clivio, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù e Besano in territorio italiano.
 187. ^ Patrimonio condiviso con la Svizzera.
 188. ^ Il sito UNESCO comprende anche la Casa Pallaveri e una porzione dell'antico decumano massimo (l'odierna Via dei Musei).
 189. ^ Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, 2016, pp. 81-85.
 190. ^ Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, 2016, p. 73.
 191. ^ Autostrada A4 Torino - Trieste (tratta lombarda), su lombardia.portale-infrastrutture.it. URL consultato il 15 marzo 2021 (archiviato il 15 marzo 2021).
 192. ^ Autostrada A35 Brescia-Milano BreBeMi, su lombardia.portale-infrastrutture.it. URL consultato il 15 marzo 2021 (archiviato il 15 marzo 2021).
 193. ^ Autostrada A50 - Tangenziale Ovest Milano, su lombardia.portale-infrastrutture.it. URL consultato il 15 marzo 2021 (archiviato il 15 marzo 2021).
 194. ^ Infrastrutture Lombardia, su lombardia.portale-infrastrutture.it. URL consultato il 15 marzo 2021 (archiviato il 15 marzo 2021).
 195. ^ Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, 2016, p. 50.
 196. ^ http://www.fer.it/?page_id=85
 197. ^ Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, 2016, p. 53.
 198. ^ Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, 2016, p. 54.
 199. ^ Azienda Trasporti Milanesi, su atm-mi.it. URL consultato il 23 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 23 ottobre 2012).
 200. ^ Rete metropolitana e tratte ferroviarie suburbane, su turismo.milano.it. URL consultato il 23 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 16 aprile 2016).
 201. ^ Trasporti Brescia, su trasportibrescia.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 25 luglio 2012).
 202. ^ Azienda Trasporti Bergamo, su atb.bergamo.it. URL consultato il 29 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 1º giugno 2013).
 203. ^ Linea T1 Bergamo-Albino, su teb.bergamo.it. URL consultato il 29 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 15 agosto 2014).
 204. ^ Funicolari a Bergamo, su atb.bergamo.it. URL consultato il 29 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 12 agosto 2014).
 205. ^ Metropolitana di Milano, su metropolitanamilanese.it. URL consultato il 4 marzo 2014 (archiviato dall'url originale il 13 ottobre 2018).
 206. ^ Lunghezza della Metropolitana di Brescia, su bresciainfrastrutture.it. URL consultato il 31 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 26 novembre 2012).
 207. ^ Stazioni della Metropolitana di Brescia, su bresciainfrastrutture.it. URL consultato il 31 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 27 novembre 2012).
 208. ^ Navigare sul Po, su navigaresulpo.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2012).
 209. ^ Porto di Cremona, su alot.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 7 marzo 2013).
 210. ^ Porto di Mantova, su alot.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 7 marzo 2013).
 211. ^ Assonautica, dati sulla navigazione interna in Lombardia, su nauticadadiporto.netfirms.com. URL consultato il 2 giugno 2013 (archiviato dall'url originale il 1º ottobre 2009).
 212. ^ Sito ufficiale del Parco Lombardo del Ticino, su parcoticino.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 5 agosto 2012).
 213. ^ Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette, su earmi.it. URL consultato il 28 novembre 2020 (archiviato il 6 dicembre 2020).
 214. ^ Parchi Naturali Regione Lombardia, su parks.it. URL consultato l'8 settembre 2016 (archiviato dall'url originale il 16 settembre 2016).
 215. ^ Parchi Naturali Regione Lombardia, su parks.it. URL consultato l'8 settembre 2016 (archiviato dall'url originale il 16 settembre 2016).
 216. ^ Monte San Giorgio - UNESCO World Heritage Centre, su whc.unesco.org. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale l'11 luglio 2017).
 217. ^ Opere di Bonvesin de la Riva, su classicitaliani.it. URL consultato il 21 settembre 2017 (archiviato dall'url originale il 6 dicembre 2017).
 218. ^ Brown, Josh: Testimonianze Di Una Precoce Toscanizzazione Nelle Lettere Commerciali del Mercante Milanese Francesco Tanso (?-1398), Archivio Datini, Prato https://www.highbeam.com/doc/1G1-437059133.html Archiviato il 18 agosto 2018 in Internet Archive.
 219. ^ (EN) Hermann Haller, The Other Italy: The Literary Canon in Dialect, su books.google.it. URL consultato il 21 settembre 2017 (archiviato dall'url originale il 21 settembre 2017).
 220. ^ LOMAZZO, Giovanni Paolo, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
 221. ^ Atlante del Sapere: Maschere italiane, Edizioni Demetra, 2002, p. 116
 222. ^ Sapere.it: Bosinada (archiviato dall'url originale il 31 luglio 2017).
 223. ^ Letteratura milanese - Il '700, su anticacredenzasantambrogiomilano.org. URL consultato il 21 settembre 2017 (archiviato dall'url originale il 6 maggio 2016).
 224. ^ Sistema bibliotecario e documentale, su opac.unicatt.it. URL consultato il 21 settembre 2017.
 225. ^ Pòrta, Carlo, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
 226. ^ Cherubini, Francesco, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
 227. ^ Il ciclo istoriativo camuno: una tradizione millenaria, su archeocamuni.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 26 febbraio 2012).
 228. ^ Come evidenziato dalle motivazioni di inserimento nel Patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO: Pagina dedicata sul Sito dell'Unesco, su whc.unesco.org. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale l'11 luglio 2017).
 229. ^ La lista è stata ricavata dal sito dell'UNESCO: vai alla pagina, su whc.unesco.org. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 26 gennaio 2012).
 230. ^ Parco Archeologico Forcello, su parcoarcheologicoforcello.it. URL consultato il 1º agosto 2012 (archiviato dall'url originale l'8 marzo 2020).
 231. ^ Il flusso di idee (e presumibilmente di artisti) provenienti dall'oriente è testimoniata ad esempio dagli affreschi della Chiesa di Santa Maria foris portas a Castelseprio. Rossi M. (2005), pp. 11-12
 232. ^ Con la capitale Pavia e altre sedi di ducato quali Bergamo e Brescia.
 233. ^ Il periodo longobardo al Museo di Santa Giulia, su santagiulia.info. URL consultato il 31 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 7 novembre 2012).
 234. ^ In Archivi del futurismo regesti raccolti e ordinati da Maria Drudi Gambillo e Teresa Fiori, Roma 1958, p. 63.
 235. ^ Bucarelli, Palma, NOVECENTO, in Enciclopedia Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1934.
 236. ^ In Collezione, su museodelnovecento.org. URL consultato il 28 novembre 2017 (archiviato dall'url originale il 1º dicembre 2017).
 237. ^ a b AA.VV., Per conoscere la Lombardia (storia,geografia,usi e costumi), Ericart, 2002, p. 23, ISBN 978-88-512-0111-1.
 238. ^ Il Carnevale di Bagolino, su regione.lombardia.it. URL consultato il 30 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 24 settembre 2015).
 239. ^ Guaiti, p. 10.
 240. ^ Nonostante ciò, celebre è la produzione di olio d'oliva storicamente praticata in Lombardia tra il lago di Como e il lago di Garda
 241. ^ Regione Lombardia, p. 1.
 242. ^ Per conoscere la Lombardia — La cucina Lombarda — pp. 24-25
 243. ^ La provincia di Pavia, Capitale Italiana del Riso, su visitpavia.com.
 244. ^ Premi del Milan, su acmilan.com. URL consultato il 31 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 25 giugno 2016). e Premi dell'Inter, su inter.it. URL consultato il 31 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 5 ottobre 2013).
 245. ^ Maria Paola Pasini, Dal Torrione Ina allo Skyline 18: la storia dei grattacieli bresciani, su brescia.corriere.it, 13 agosto 2015. URL consultato l'8 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 7 aprile 2016).
 246. ^ Il più alto edificio d'Europa sarà elevato a Brescia, su La Stampa, 5 settembre 1931, p. 4. URL consultato l'8 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 4 aprile 2016).

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni