Novgorodiaanse inscripties op berkenschors

Wikimedia-logo.svg Bevrijd de cultuur. Doneer uw 5 × 1000 aan Wikimedia Italië . Schrijf 94039910156. Wikimedia-logo.svg
Van Wikipedia, de gratis encyclopedie.
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Het gramotagetal 109
De gramo n. 109, de tekst luidt: "Brief van Žiznomir aan Mikula. Je hebt een slavin gekocht in Pskov. En nu heeft de prinses me daarom gearresteerd. En nu heeft ze de družina voor mij gegarandeerd . de man [die haar verkocht ] een brief, als hij een [andere] slavin heeft. En dit is wat ik van je wil: [die] een paard kocht en een man van de prins erop zette, [kom je] naar de confrontatie. je nam niet [terug] het geld [uitgegeven aan de aankoop van de slaaf], neem niets van hem aan "

De Novgorodische inscripties op berkenschors ( Russisch : берестяные грамоты ?, Transliterated : berestjanye gramoty - inscripties op berkenschors), zijn een grote reeks documenten uit het middeleeuwse Rusland , geschreven op het binnenoppervlak van berkenbaststroken , gevonden tijdens archeologische opgravingen die beginnen vanaf 1951, voornamelijk in Novgorod en in de steden die ooit behoorden tot de Feodale Republiek Novgorod (zoals Pskov en Staraya Russa ), maar ook in andere steden van het oude Rus'(zoals Smolensk en Moskou ) en in enkele kleinere centra. [1] Ze behoren tot de oudste schriftelijke vermeldingen van de talen van de Slavische groep en kunnen dateren uit een periode tussen de elfde en vijftiende eeuw. Er zijn meer dan duizend documenten gevonden, maar naar schatting zitten er nog meer dan twintigduizend onder de grond. [1]

Functies

De eerste inscriptie werd op 26 juli 1951 gevonden door Nina Fedorovna Akulova, een inwoner van Novgorod die af en toe als arbeider werkte bij de archeologische opgravingen die door Artemij Arcihovskij in de stad werden uitgevoerd. [1]Tot die ontdekking werd het bestaan ​​van de gewoonte om op berkenbast te schrijven in het oude Rus' waarschijnlijk geacht, in feite waren er verschillende verwijzingen in middeleeuwse kronieken. In een van deze kronieken, die een arm klooster beschrijven, schreef de auteur bijvoorbeeld: "De monniken waren zo arm dat ze hun boeken niet op perkament schreven, maar op berkenbast". Men dacht echter dat het op de bast met inkt was geschreven en daarom geloofde men dat er geen hoop was om deze documenten intact te vinden, toen, met de ontdekking van het eerste document, werd ontdekt dat letters waren gegraveerd met een scherp instrument, dat het mogelijk had gemaakt de tekst samen met de cortex te bewaren. Bovendien werd ook de functie van stylusvormige metalen instrumenten begrepen,[1] [2]

de gramotyhet zijn reepjes berkenbast, gekookt in water om ze elastisch te maken en meestal met een lengte van ongeveer twintig centimeter en een variabele hoogte tussen 5 en 10 centimeter, die een zeer korte tekst bevatten: gemiddeld twintig woorden, terwijl de langste tot nu toe herontdekt heeft 176 woorden. Ze hebben het karakter van minuten, in gebruik in een tijd dat papier nog duur was, en waren bestemd om te worden vernietigd, zodra hun functie was uitgeput, door ze in de lengte in stukken te snijden of ze op straat bij het afval te gooien. Door dit gedrag kon het worden ontdekt, in feite bestond het wegdek in de steden van Noord-Rusland uit houten schijven, verkregen door boomstammen kruiselings door te snijden,[3] Het moerassige karakter van de vlaktes in Noord-Rusland, met het daaruit voortvloeiende gebrek aan zuurstof in de bodem op een bepaalde diepte, heeft het mogelijk gemaakt om beide in stand te houden (zodat ze worden gevonden, het uitgraven van de oude wegen van de bewoonde centra, tussengevoegd tussen een laag en de andere van de houten vloer) en de datering met een schatting van ongeveer twintig jaar. Een verdere dateringsmogelijkheid wordt geboden door het citeren van historische figuren. [3]De brieven met een hoog gehalte zijn daarentegen op perkament geschreven en zijn daarom niet bewaard gebleven, evenals de meeste documenten op papier. In feite, in een land als Rusland, waar het bijna uitsluitend in hout werd gebouwd, waren er vaak branden, waardoor meer dan 99% van alles wat was geschreven werd vernietigd, terwijl de gramoty , begraven in de grond weg van het vuur, is vernietigd bewaard gebleven. [4] Het niet vinden van gramoty na de vijftiende eeuw wordt verklaard door de drainage van de stedelijke grond die Tsarina Catharina II wilde hebbenin de achttiende eeuw; in feite ontleedt de boomschors in vochtige maar gedraineerde grond en dus in aanwezigheid van zuurstof snel en de 15e eeuw, in de gelaagdheid van wegverhardingen, komt overeen met de diepte die door de drainage wordt bereikt. [1]

Inhoud

De gramo n. 210: een van de Gramoty 's met de tekeningen van Onfim samen met een spellingsoefening

De inhoud is zeer gevarieerd, voornamelijk privé (twee derde), commerciële, administratieve of gerechtelijke brieven. Verscheidene Gramoty 's zijn brieven van persoonlijke aard, ook door vrouwen geschreven als bewijs dat ook zij in Rus toegang kregen tot onderwijs. Een beperkter aantal gramoty 's heeft het karakter van een officieel document, waarvan ze waarschijnlijk het ontwerp vormden voordat ze op perkament werden gekopieerd, of van literaire, folkloristische, kerkelijke, liturgische teksten (meestal bedoeld voor privégebruik). Ook zijn er diverse lijsten gevonden (lijsten met schulden, belastingen, goederen) en schoolwerkstukken. Onder de laatste zijn de Onfim- gramoty beroemd, een kind van zes tot acht jaar oud, die tot de oudst bekende kinderwerken behoren en die tekeningen, inscripties, een alfabet en een syllabaire oefening bevatten. [3] De totale lengte van de gevonden teksten bedraagt ​​meer dan 12.000 woorden. Ter vergelijking: de Russkaya Pravda , de 11e-12e-eeuwse code van Russische gewoontewetten en instituten, het belangrijkste document voor de studie van niet-literair Oud-Russisch, bevat minder dan een derde van de woorden in de documenten gevonden in Novgorod . Bovendien is de woordenschat van de gevonden teksten ook aanzienlijk, namelijk ongeveer 2 600 woorden, wanneer de bekende woordenschat van het hele Oudslavisch wordt gevormd door 9 600 woorden. [5]

Tong

De taal waarin de Gramoty is geschreven , is in de meeste gevallen de alledaagse taal die in het oude Novgorod wordt gesproken. Dit is de belangrijkste reden voor hun uitzonderlijke historische en taalkundige interesse, niet alleen voor het panorama van de Slavische talen, maar ook voor de Indo-Europese talen in het algemeen. Vóór hun ontdekking waren de bronnen die beschikbaar waren voor de studie van het Oud-Russische dialect van Novgorod inderdaad vrij beperkt en vaak slechts indirect. [6] Over het algemeen schommelt de taal van de Gramoty tussen een gekweekte variëteit, dat wil zeggen het oude Russische supra-dialectaal, eerst gericht op de Kiev -taal en later op die van Moskou, en een lagere en meer populaire variëteit, dat is het noordelijke dialect . - westelijk Novgorod, superpositie van het "Noord-Kriviciaanse" dialect, verwijzend naar de oude Slavische stam van de Kriviči , en van het "Ilmen-Sloveense" dialect, verwijzend naar de Slovne- stam die zich rond het Il'men-meer vestigde . het dialect van Novgorod, waarvan er geen zuiver bewijs is, zou dichter bij het Oud-Russische supra-dialectaal hebben gestaan, dus met minder dialectische afdrukken.Deze twee dialectische subvariëteiten hadden geleid tot een Russisch dialect dat meer gericht was op de "Noord-Krivician" dan het algemeen gesproken en geschreven werd in Novgorod: het oude Novgorod-dialect . [1]

Volgens Andrei Zaliznjak is een gevolg van de studie van Gramoty het verdwijnen van het idee van de unitaire oorsprong van de oostelijke groep Slavische talen, aangezien het dialect van het oude Novgorod een aparte tak lijkt te vormen, anders dan de centrale -oostelijke tak van het oude Russisch; terwijl het moderne Russisch het resultaat zou zijn van de convergentie van het noordwestelijke dialect van Novgorod met het centraal-oostelijke dialect van de regio Suzdal ' -Moskou . [7]In feite, zoals Zaliznják opmerkt, is het percentage dialectismen in de teksten van de elfde en twaalfde eeuw groter dan in die van de veertiende en vijftiende eeuw, dat wil zeggen het omgekeerde van wat men normaal zou verwachten. Het zou daarom gaan om een ​​proces dat niet divergerend, maar convergerend is, dat wil zeggen, een proces van benaderingsfusie van dit type dialect met de dialecten van de Soezdal- regio's eerst en vervolgens van Moskou, vooral na de opkomst van Moskou als belangrijkste Russische stad (formeel na de 12e eeuw en praktisch na de 14e eeuw). [8]
Volgens Vadim Krys'ko echter, het oude Novgorod-dialecthet vertegenwoordigt geen afzonderlijke tak van de Slavische groep, noch is het mogelijk om de twee variëteiten van Novgorodian en het tribale onderscheid tussen de noordelijke Kriviči en de Slověne te identificeren . [7] [9]

Voorbeelden

Een liefdesbrief: de gramota n. 752

de gramota, uit de eerste helft van de 12e eeuw, bestaat uit twee afzonderlijke stroken berkenbast van ongeveer 45 cm lang, waartussen maar liefst twee lijnen verloren zijn gegaan. Het document is qua inhoud en stijl uniek in zijn soort. Het is ongetwijfeld een liefdesbrief, anders zou het moeilijk zijn om het thema uit te leggen van de mogelijke belediging van de ontvanger, de noodzaak om zich voor de ogen van de mensen te verbergen en de angst van de schrijver om een ​​voorwerp van spot te worden. De brief is in prachtig handschrift geschreven door een goed opgeleide jonge vrouw, die zich in de literaire taal kon uitdrukken, en het zeer intieme karakter van de inhoud, evenals het ontbreken van de openingsformule, maakt het onwaarschijnlijk dat de het schrijven ervan was toevertrouwd aan een derde persoon, zoals een geschoolde monnik. [10]

Originele tekst met woordverdeling: [11]

(к)[ъ] обѣ тришьдъ а въ сю недѣлю цьтъ до мьнь зъла имееши оже
е[с]и къ мънѣ н[ь при]ходилъ а ѧзъ тѧ есмѣла акы братъ соуж и оуж
соуж и оуж есть не годьнъ аже бы ти годьнъ то [из] оцью бы сѧ вытьрьго притькль

[ны]нѣ к[ъ]дь инодь въспиши жь ми про
[тьбь] хаблю ци и боудоу задѣла своимъ бьзоумьемь аже ми сѧ поцьньши насмиати
- и о

Transliteratie met leestekens:

(K) ["] tobě triš'd". A v ”sju nedělju c't” do m'n 'z ”la imeeši, ože
e [s] ik” m ”ně n [' pri] chodil”? Een jaz "tja esměla aky brat"! Sobě ci ouže ti esm 'zaděla s "ljuci, a to-
bě vědě jako est' ne god'n". Aže door ti god'n ”, naar [iz] oc'ju door sja vyt'r'go prit'kl '...

[ny] ně k ["] d 'inod' v" spiši ž 'mi pro ...
[t'b'] chablju ... Ci ti boudou zaděla svoim "b'zoum'em 'aže mi sja poc'n 'ši nasmichati, een soud
' B '"[i] moja choudost'

Vertaling met aanvultekst tussen vierkante haken en verklarende tekst tussen ronde haken: [10]

"[Ik heb] u drie keer (berichten) gestuurd. Wat hebt u tegen mij dat u deze week (of deze zondag) niet naar mij toe bent gekomen? Toch heb ik mij tegenover u gedragen als een broeder! [aan jou] (berichten)? Voor zover ik kan zien, vind je het niet leuk. Als je het leuk vond, zou je je uit de ogen van [mensen] hebben teruggetrokken en zou je zijn gekomen ...

en nu ergens anders. Antwoord mij ...
(na een interval van zes tot acht woorden, blijft het einde van de vorige zin, of misschien de volgende, behouden)
... [Ik verlaat u] ...
(waarvoor alleen gissingen mogelijk zijn, zoals "niet ik zal je nooit verlaten "of" je wilt dat ik je verlaat "en dergelijke)
Als ik je heb beledigd met mijn onredelijkheid, als je me begint uit te lachen, moge God [u] oordelen en me ongelukkig maken".

Een noodoproep: de gramota n. 9

De gramota dateert uit het einde van de 12e eeuw. Het kruis dat aan het begin verschijnt, kan een soort ideogram zijn van het woord poklon(поклон), dat wil zeggen "complimenten" (letterlijk "buigen"), die op perkamenten documenten uit een latere periode voorkomen. Volgens de meeste geleerden is de schrijver (Gostjata) een verstoten echtgenote die de willekeur en onwettigheden aan de kaak stelt die door haar man op zijn eigendom zijn begaan, een beroep doend op een broer (Vasil') of, waarschijnlijker, op een oom van moederszijde die, in de Slavische ouderlijke structuur, vervulde een zeer belangrijke rol van bescherming jegens de kleinkinderen. Volgens een andere hypothese is Gostjata echter een jonge minderjarige die naar verluidt de intimidatie van zijn moeders vermogen door zijn stiefvader aan de kaak stelt, die, nadat hij door Gostjata's moeder weduwe was geworden, hertrouwde. [12]

Originele tekst met woordverdeling: [13]

+ ὦ гостѧтy къ васильви ѥже ми отьць даѧ-
лъ и роди съдаѧли а то за нимь а нынѣ во-
дѧ новоую женоу а мънѣ не въдасть ничь-
то же избивъ роукy поустилъ же мѧ иноу-
ю поѧлъ доеди добрѣ сътворѧ

Transliteratie met leestekens: [12]

+ Oт Gostjaty k ”Vasil'vi. Ježe mi ot'c 'dajal ”i rodi s” dajali, a to za nim'. Een nyně vodja novouju ženou, ben "ně ne v" dast 'nič'to že. Izbiv "rouky, poustil" e mja, inouju pojal ". Doedi, dobrě s ”tvorja

Vertaling: [12]

'Van Gostyata tot Vasil'. Wat de vader me gaf en dat de familieleden me bovendien gaven, ligt in zijn handen. En nu hij een nieuwe vrouw (in huis) heeft gehaald, geeft hij me niet (meer) terug Niets. Hij verwierp echtelijke voogdij, joeg me weg en nam een ​​andere (vrouw). Kom alsjeblieft. "

Een huwelijksaanzoek: de gramota n. 731

De gramota , uit het midden van de 12e eeuw, is een (bevestigend) antwoord van de ouders (van de moeder Janka) op het voorstel om hun zoon uit te huwelijken aan een jonge vrouw door koppelaar Jarina. De povojnik (повойник) is een vrouwelijke hoofdtooi, typisch voor getrouwde vrouwen, die bedoeld zou kunnen zijn voor de moeder Janka of voor de verloofde. De slotzin, die herinnert aan de symbolische waarde van brood, moet in die zin worden begrepen dat makelaar Jarina een vergoeding mag verwachten voor de verleende dienst. [14]

Originele tekst met woordverdeling: [14]

окланѧние ὦ ѧнокѣ со сьлѧтою ко ѧринѣ · хоцьть ти твоего
дѣтѧти- · о свто · т еѣ хо{ц}ць · ажь хоцьши во брозѣ и седь бȣд
седь бȣд и придьши томо
дни поимȣ и нѣ ли ти тамо повоица · een оши присоли
а кодь ти мнѣ хльбь тȣ иб

Transliteratie:

Poklanjanie oт Janokě so S'ljatoju ko Jarině · Choc't 'ti tvoego dětjatic' · O svto · Ž 'ti eě cho {c} c' · Až 'choc'ši vo brozě ž' sed 'budi · I jala esmo sja emoe po ruku jako ty si mlovila emoe ty dni prid'ši tomo dni poimu i ně li ti tamo povoica Een kr'voši prisoli a kod 'ti mně chl'b' tu i tobě

Vertaling:

"Een buiging (respect) van Janka en Seljata voor Jarina. De jongen wil daarom (als vrouw nemen) degene die je hebt (voorstellen). Bij de (eerste) gelegenheid wenst hij haar te (verloven). Wees alsjeblieft hier Ik heb hem mijn toestemming beloofd, aangezien je dagen geleden tegen hem zei: "Kom, en dezelfde dag zal ik het naar je toe brengen." Als je de povojnik daar niet hebt , koop er dan een en stuur hem op. En waar brood voor mij is, is ook iets voor jou".

Een militaire expeditie: de gramota n. 69

Gramota , uit de tweede helft van de 12e eeuw, is historisch verbonden met een van de verschillende militaire expedities die Novgorod in de 12e eeuw voerde tegen de steden en forten van de Boven-Wolga. [15] Volgens Artemij V. Arcichovskij [16] en Lev V. Čerepnin [17] zou de gramota in het bijzonder verwijzen naar de expeditie die in 1148 door de Novgorodiërs naar de steden Yaroslavl ' en Uglič werd geleid . In feite zijn de Novogorodskaja I letopis' en de Lavrent'evskaja letopis' (middeleeuwse kronieken van respectievelijk 1300 van Novgorod en Suzdal'), dat in de winter van dat jaar de grootvorst van Kiev, Izjaslav Mstislavič , naar Novgorod ging, waar zijn zoon Jaroslav zich sinds de herfst daarvoor had gevestigd , en van daaruit vertrok hij aan het hoofd van een militaire expeditie van Novgorodiaanse troepen tegen Gyurgi (d.w.z. oom Jurij Dolgorukij ), in het kader van de strijd voor de troonopvolging van Kiev , het binnenvallen van het vorstendom Rostov en Suzdal ' en "het ernstig verslaan van Gyurgi's mannen, en het innemen van zes steden aan de Wolga, alles verwoestend tot aan Yaroslavl '", maar" hun paarden werden kreupel "en" ondanks dat ze de Wolga hadden veroverd, kon niets tegen Gjurgi; daarom, nadat ze de vlakte van Uglič hadden bereikt,omgeleid naar Novgorod en bereiktSmolensk overwinterde daar. "Jurij Dolgorukij had Novgorod bezet door zijn zoon als prins op te dringen, maar de Novgorodians waren in opstand gekomen en Izjaslav Mstislavič was hen te hulp gesneld. Izjaslav's reis terug naar Novgorod is dezelfde die door de auteur van de gramota is gemaakt , Terentij, in de tegenovergestelde richting tijdens de opmars van zijn leger. Volgens Novogorodskaja I letopis' was de militaire expeditie in een crisis geraakt door de dooi die de wegen onbegaanbaar had gemaakt. in het ijs, en veroorzaakte de verstrikking van de paarden (waarvan Lavrent'evskaya kronieken )) op bevroren grond, vandaar het verzoek om een ​​muilezel naar Uglič te sturen. De term družina (дружина) wordt gebruikt in de militaire betekenis van "de persoonlijke escorte van de prins", die tot twee- tot drieduizend man kon tellen, en die zou kunnen verwijzen naar die van Jaroslav Izjaslavič in Novgorod, of naar een družina die arriveerde op de Wolga vanuit het zuiden, samen met Izjaslav Mstislavič, terwijl de čad' een inferieure militaire eenheid was die de družina vormde . [15] [18]

Originele tekst met woordverdeling: [18]

ѿ тереньтеѧ къ михалю при-
шьлить лошакъ съ ѧковьцемъ
поедуть дружина савина чадь
ѧ на ѧрославли добръ здоровъ и с гри-
горемь оуглицане замерьзьли на
ѧрославли + тy до углеца и ту пакъ
дружина

Transliteratie met leestekens: [15]

Oт Teren'teja k ”Michalju. Priš'lit 'lošak ”s” Jakov'cem ”. Poedut 'družina, Savina ad'. Ja na Jaroslavli, dobr "zdorov" is Grigorem '. Ouglicane zamer'z'li na Jaroslavli. Ty do Ugleca i tu pak ”družina.

Vertaling: [15]

'Van Terentij naar Michal'. Stuur een muilezel met Jakovec. De družina , de gastheer van Savva, zal vertrekken. Ik sta onder Jaroslav'; ik ben in goede gezondheid en ik ben bij Grigor'. Die van Uglič zijn bevroren (dwz: vast in het ijs met de schepen) ter hoogte van Yaroslavl '. U (stuur de muilezel met Jacovec) naar Uglič: de družina is daar (die zal gaan) ".

Een rechtszaak: de gramota n. 109

De gramota dateert van rond 1100 en is daarmee een van de oudste gevonden in Novgorod. Mikula, de partner of bediende van Žiznomir, had een slaaf voor hem gekocht waarin de prinses (de vrouw van de prins van Novgorod) haar eigen vermiste slaaf had herkend, misschien ontvoerd en doorverkocht. Als gevolg hiervan werd Žiznomir gearresteerd, maar hij werd vrijgelaten uit de gevangenis dankzij de garantie die hem werd geboden door de družina , de persoonlijke bewaker van de prins waarvan Žiznomir zelf deel uitmaakt (maar de term družinahet zou hier ook kunnen worden opgevat als "kameraden", "partners", leden van dezelfde "gemeenschap" of "bedrijf"). In het geval van een misdrijf zoals dat waarbij Žiznomir betrokken is, was het noodzakelijk om zich te houden aan een zeer specifieke juridische procedure die was ingesteld door Russkaya Pravda, de juridische verzameling van wetten en gebruikelijke normen van het oude Rusland. De benadeelde partij, dat wil zeggen de vermeende laatste rechtmatige eigenaar van de slaaf, had het wettelijke recht om de keten van de verschillende eigenaren van de slaaf tot aan de op twee na laatste te traceren door middel van opeenvolgende "vergelijkingen"; maar aangezien de schuldige van de diefstal van de slaaf buiten de derde eigenaar zou kunnen liggen, werd voorzien in de mogelijkheid om zijn toevlucht te nemen tot een vorm van private rechtspraak: de op twee na laatste eigenaar kon het onderzoek alleen voortzetten totdat hij de dief had gevonden. Bovendien was degene die aangifte deed van de diefstal wettelijk verplicht de slaaf tijdelijk aan de derde eigenaar af te leveren, zodat hij deze kon gebruiken om de "confrontaties" te voltooien. Vandaar de bezorgdheid van Žiznomir d '[19] [20]

Originele tekst: [20]

грамота : ѡтъ жизномира : къ микоуле :
коупилъ еси : робоу : плъскове : а нyне мѧ :
въ томъ : ѧла кънѧгyни : а нyне сѧ дроу-
жина : по мѧ пороучила : а нyне ка : посъ-
ли къ томоу : моужеви : грамотоу : ели
оу него оба : а се ти хочоу : коне
коупи- : и кънѧжъ оужъ
въсадивъ : а а съ- одy : y аи о
ес

Transliteratie met leestekens: [19]

Gramota ot "Žiznomira k" Mikoule. Koupil "esi robou Pl" skove. A nyne mja v ”tom” jala k ”njagyni. Een nyne sja droužina po mja poroučila. A nyne ka pos ”li k” tomou mouževi gramotou, en li ou ik ontken dingen. Een se ti chočou: kone koupiv ”ik” njaž ”mouž” v ”sadiv”, ta na s ”vody. Een ty atče esi ne v ”zal” koun ”tech”, een ne emli nič ”to že ou neg.

Vertaling: [19]

"Brief van Žiznomir aan Mikula. Je hebt een slavin gekocht in Pskov . En nu heeft de prinses me daarom gearresteerd. En nu heeft ze de družina voor mij gegarandeerd . heeft verkocht) een brief, als hij een [andere ] slaaf. En dit is wat ik van je wil: [dat,] een paard kocht en een man van de prins erop zette, [kom je] naar de confrontatie. En als je het geld (uitgegeven) niet (terug) hebt genomen bij de aankoop van de slaaf), neem niets van hem aan".

Opmerking

 1. ^ a b c d e f Artemij Keidan , p. 179 .
 2. ^ Andrej Zaliznjak 1995 , p. 14 .
 3. ^ a b c Artemij Keidan , p. 177 .
 4. ^ Andrej Zaliznjak 1995 , p. 16 .
 5. ^ Andrej Zaliznjak 1995 , p. 15 .
 6. ^ Artemij Keidan , p. 178 .
 7. ^ a b Artemij Keidan , p. 193 .
 8. ^ Andrej Zaliznjak 1995 , p. 20 .
 9. ^ Vadim B. Krys'ko, Drevnij novgorodsko-pskovskij dialekt na obščeslavjanskom fone , in Voprosy jazykoznanija , Volume 3, 1998, p. 74-93.
 10. ^ a B Andrej Zaliznjak 1995 , blz. 25, 26 .
 11. ^ Andrej Zaliznjak 2004 , p. 249 .
 12. ^ a b c Remo Faccani , pp. 119-122 .
 13. ^ ( RU ) Drevnerusskie berestjanye gramoty - Gramota 9 , op gramoty.ru .
 14. ^ a B Andrej Zaliznjak 2004 , blz. 392-394 .
 15. ^ a b c d Remo Faccani , pp. 126-130 .
 16. ^ Artemij Vladimirovich Arcichovskij, Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1952 g.) , Moskou, 1954, p. 73.
 17. ^ Lev Vladimirovich Čerepnin, Novogorodskie berestjanye gramoty kak istoričeskij istočnik , Moskou, 1969, pp. 382-383.
 18. ^ a B Andrej Zaliznjak 2004 , blz. 512-514 .
 19. ^ a b c Remo Faccani , pp. 130-134 .
 20. ^ a B Andrej Zaliznjak 2004 , blz. 257-259 .

Bibliografie

 • Remo Faccani, Novgorodian Gramoty op berkenschors. I (XI-XII Eeuwen) , in Annali di Ca 'Foscari. Westerse serie , Padua, Editoriale Programma, 1987, pp. 117-136, ISBN bestaat niet.
 • Artemij Keidan, Novgorodiaanse inscripties op berkenschors vanuit een vergelijkend oogpunt , in Incontri Linguistici , vol. 32, Pisa, Fabrizio Serra Editore, 2009, pp. 175-193, ISBN bestaat niet.
 • Andrej Zaliznjak, Drevnenovgorodskij dialekt , 2e druk, Moskou, Košelev, 2004, ISBN bestaat niet.
 • Andrej Zaliznjak, Russische brieven en documenten over berkenschors (Novgorod, 11e-15e eeuw) , in Slavia , vol. 2, Rome, Culturele Vereniging "Slavia", 1995, blz. 14-31, ISBN bestaat niet.

Externe links