Philippe Pétain

Wikimedia-logo.svg Bevrijd de cultuur. Doneer uw 5 × 1000 aan Wikimedia Italië . Schrijf 94039910156. Wikimedia-logo.svg
Van Wikipedia, de gratis encyclopedie.
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Henri-Philippe-Omer Pétain ( AFI : / ɑ̃ˈʁi fiˈlip ɔˈmɛʁ petɛ̃ / ; Cauchy-à-la-Tour , 24 april 1856 - L'Île-d'Yeu , 23 juli 1951 ) was een Franse generaal en politicus . Een zeer geliefde generaal tijdens de Eerste Wereldoorlog , maarschalk van Frankrijk , was het hoofd van de collaborerende regering van Vichy van 1940 tot 1944 , na de tweede wapenstilstand van Compiègne .

Biografie

Geboren in een boerenfamilie die sinds de 18e eeuw actief is in de stad Cauchy-à-la-Tour, waar hij werd geboren, is hij de zoon van Omer-Venant Pétain (1816-1888) en Clotilde Legrand (1824-1857) . Hij heeft vier zussen, Marie-Françoise Clotilde (1852-1950), Adelaïde (1853-1919), Sara (1854-1940) en Joséphine (1857-1862). Na de dood van zijn moeder hertrouwt zijn vader met Marie-Reine Vincent en samen hebben ze drie andere kinderen, Elisabeth (1860-1952), Antoine (1861-1948) en Laure (1862-1945).

De relatie tussen Philippe en zijn stiefmoeder was nooit goed, aangezien ze de kinderen uit het eerste huwelijk van haar man verwaarloosde en de kleine Philippe zich vanaf driejarige leeftijd in een soort stilte afzondert. Hij werd dus opgevoed door zijn grootouders die hem leerden lezen. Het waren fervente katholieken en verschillende ooms en oudooms werden abten (in het bijzonder pater Lefevbre, die honderd jaar stierf en deel uitmaakte van het Napoleontische leger), en ook een familielid was van St. Benedict Giuseppe Labre . Het was zijn verre oom, pater Legrand, die hem ertoe aanzette soldaat te worden, na de nederlaag van Frankrijk in de Frans-Pruisische oorlog .

De militaire carrière

Het begin

Hij nam dienst op twintigjarige leeftijd en werd opgeleid aan de École spéciale militaire de Saint-Cyr , een militaire academie waarin hij studeerde zonder bijzonder uit te blinken. [1] Onder zijn klasgenoten waren Charles de Foucauld en Antoine-Amédée-Marie-Vincent Manca-Amat de Vallombrosa, bekend als de markies de Morès (1858-1896). Hij had verschillende commando's, geen van allen op het operationele theater, hoewel er in het koloniale tijdperk behoefte was aan jonge officieren op verschillende militaire fronten.

Militair onderwijs en tactische innovaties

Hij werd in 1900 toegewezen aan de schietschool van Châlons en kwam in conflict met de directeur, waarbij hij een doctrine promootte die was gericht op nauwkeurigheid in plaats van op het volume van het vuur. Het jaar daarop was hij adjunct-professor aan de oorlogsschool en kwam in conflict met Ferdinand Foch , die destijds de meest waardevolle theoreticus van het Franse leger werd beschouwd, een aanhanger was van de offensieve theorieën van von Clausewitz en de auteur was van The Principles van oorlog en oorlogsvoering ; ondanks dit werd hij al snel benoemd tot hoogleraar infanterietactiek, gaf les van 1904 tot 1907 en van 1908 tot 1911 .

In deze rol was hij een van de architecten van een kleine revolutie, die samen met Foch de voortreffelijk defensieve benadering van de troepen te voet omverwierp, op grond van een tactische theorie die sinds 1867 de commando's in verband bracht met een niet erg nuttig en erg bloedig gebruik van de infanterie. In een tijd dat de infanterie nog het meest beslissende wapen was, pleitte Pétain voor een agressiever gebruik van troepen, in de veronderstelling dat alleen het offensief de overwinning kon opleveren. Andere van zijn uitwerkingen betwistten de bepaling, ingevoerd in een codificatie van 1901, om grote bajonetladingen uit te voeren .

In 1912 was hij in Arras de eerste commandant van een nieuw benoemde tweede luitenant , wiens carrière en roem niet minder veelbetekenend zouden hebben geglimlacht: Charles de Gaulle . In 1913 werd hij erg impopulair onder de hoge hiërarchieën van het leger en uitte hij zware kritiek op een ongelukkige aanval op bevel van generaal Gallet, uitgevoerd met bajonet op machinegeweerposities met wrede resultaten. Hij beschreef dat bevel zelfs als een negatief voorbeeld van een van de tactische fouten die nooit meer mogen worden gemaakt. [2] Hij stelde het manoeuvreren en de mobiliteit van de troepen voor, tegen de ruis die door de hoge commando's werd opgelegd.

In juli 1914 werd hij als 58-jarige kolonel de benoeming tot generaal geweigerd en overwoog hij afscheid te nemen toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak . Als brigadecommandant behaalde hij goede resultaten in België en klom hij geleidelijk op in rang tot generaal in het legerkorps . Hij kreeg een sterke invloed op de troepen en toonde zich, op een innovatieve manier, bijzonder voorzichtig om zoveel mogelijk de levens van de soldaten te redden.

Verdun

In februari 1916 voerde hij in Verdun de leiding over het Franse front in een cruciale veldslag , waar hij de Duitse opmars stopte . Naast het heroïsche verzet van het fort Vaux en zijn zeer gedecoreerde commandant Raynal [3] , behoorden Pétains charisma en strategische scherpzinnigheid tot de beslissende factoren.

Wat deze strijd betreft, blijft zijn intuïtie over de coördinatie van de acties van de militaire luchtmacht (hij had sterk de oprichting van de eerste luchtgevechtsdivisie die hulp uit de lucht zou kunnen brengen) en die van logistiek opmerkelijk: de gedenkwaardige " Voie Sacrée " ( via sacra ) [4] werd gebruikt om continue voorraden en versterkingen naar de frontlinie te brengen en om de gewonden te redden, waarbij de operationele capaciteit en het moreel van de troepen constant hoog bleef, terwijl aan het tegenoverliggende front een andere organisatie deed de geleidelijke afname van potentieel aanstootgevend en motiverend niet voorkomen.

Overwinning in de Grote Oorlog

8 december 1918: Pétain wordt benoemd tot maarschalk van Frankrijk door president Raymond Poincaré (rechts op de voorgrond) en door premier Georges Clemenceau , op de achtergrond met een dikke snor. Achter Pétain van links: maarschalken Joseph Joffre en Ferdinand Foch , generaal Douglas Haig en generaal John Pershing .

Op 1 mei werd Pétain vervangen door generaal Nivelle die het bevel voerde over het 2e leger . Nivelle, die minder aandacht had voor de bescherming van zijn troepen, was een veelbelovend opperbevelhebber van de Franse legers en verving Joseph Joffre [5] in deze functie , terwijl Pétain de functie kreeg aangeboden, die speciaal voor hem was gecreëerd, van chef van de generale staf.

In de vroege ochtend van 16 april 1917 begon, op bevel van Nivelle, de slag om de Chemin des Dames , de tweede slag om de Aisne , die al snel een rampzalige nederlaag bleek te zijn, die alleen al in de eerste week honderdduizenden verliezen kon kosten en driehonderdvijftigduizend in totaal [ 6] , voor een totaal verwaarloosbare en onbeduidende winst aan land. De echte nederlaag was intern, dit was de belangrijkste oorzaak van de muiterijen van 1917, die tweederde van de Franse eenheden van streek maakte. Gesterkt door het vertrouwen dat de troepen in hem erkenden, vooral omdat hij zich had onderscheiden in het beschermen van de levens van zijn soldaten, werd Pétain dringend geroepen om Nivelle te vervangen, die ondertussen naar de Afrikaanse koloniën was gestuurd .

Met moeite herstelde Pétain een zeker moreel, kalmeerde een groot deel van de ontevredenheid en herstelde de hiërarchische loyaliteit , nadat hij, ondanks zware politieke druk , slechts een deel van de executies had uitgevoerd (de daadwerkelijk uitgevoerde doodvonnissen zouden ongeveer 60-70 zijn geweest, volgens de historicus Guy Pedroncini , vergeleken met de 554 opgelegd door de krijgsraad ). Maar bovenal kon de herovering van de Chemin des Dames de soldaten geruststellen en troosten, snel verkregen met minimale verliezen en zeer lage risico's.

Pétain had echter illustere tegenstanders in Foch, Joffre en Clemenceau , die hem beschuldigden van defaitisme en van weinig neiging tot aanvallen. Nadat hij de facto coördinator van de geallieerde troepen was geworden, werd hij echter door hen genegeerd net toen hij een dodelijke aanval naar Duitsland voorstelde, die binnen het bereik van de geallieerden zou zijn geweest en gemakkelijk zou slagen [ zonder bron ] . In plaats van aan te vallen, werd besloten het wapenstilstandsverzoek in te willigen .

Een prestigieuze naoorlogse periode

Benoemd op 19 november 1918 maarschalk van Frankrijk [7] , werd hij verkozen tot lid van de Académie des sciences morales et politiques en op 14 september 1920 kon hij eindelijk trouwen met Eugénie Hardon, wiens hand hij in 1901 vol vertrouwen had gevraagd Later vocht hij opnieuw in Marokko , in 1925 - 1926 , aan het hoofd van een Frans-Spaanse coalitie bestaande uit ongeveer 350.000 man, tegen de Berbers van Abd el-Krim die vochten tegen het kolonialisme in de Rif . De overwinning werd ook behaald dankzij het gebruik van chemische wapens .

Op 20 juni 1929 werd Pétain unaniem verkozen tot lid van de Franse Academie . Hij was minister van Oorlog van 9 februari tot 8 december 1934 , onder het voorzitterschap van Gaston Doumergue ; verdreven ter gelegenheid van een "herschikking", groeide zijn populariteit aanzienlijk en in 1935 lanceerde Gustave Hervé een campagne om de kreet van " C'est Pétain qu'il nous faut " (" Het is Pétain wat nodig is ") te ondersteunen. Benoemd tot voorzitter van de Conseil supérieur de la guerre , een orgaan vergelijkbaar met de Italiaanse Hoge Raad voor Defensie, onderschreef in deze hoedanigheid deze keer strategische keuzes van een defensieve oriëntatie, tegen De Gaulle, die in plaats daarvan een versterking van het offensieve potentieel voorstelde, bijvoorbeeld door de massale adoptie van de tank ; hij steunde daarom Joffre en "zijn" Maginotlinie .

Vichy Frankrijk

Het officiële embleem van Pétain als hoofd van de Franse staat.

Op 2 maart 1939 werd hij als ambassadeur naar Spanje gestuurd naar de caudillo Francisco Franco en bleef daar ook in de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog , tot het uiteenvallen van het front door de Duitsers in mei 1940 . Pétain werd vervolgens teruggeroepen naar zijn vaderland en door premier Paul Reynaud aangesteld als vice-voorzitter van de Raad [8] .

Kort daarna, op 14 juni 1940, werd Frankrijk bezet en moesten de instellingen hun toevlucht zoeken in Bordeaux . Twee dagen later nam Reynaud ontslag, waarmee hij in Pétain, een fervent voorstander van de mogelijkheid om een ​​wapenstilstand aan te vragen , zijn ideale opvolger aanduidde. De president van de republiek Albert Lebrun vertrouwde hem de taak toe, die door Charles Maurras werd geprezen als een " goddelijke verrassing ". Op 22 juni ondertekende Frankrijk de wapenstilstand in Rethondes . Op 29 juni werd de stad Vichy , in onbezet gebied, gekozen als zetel van de nieuwe regering. Op 10 juli kwamen de Kamers bijeen in het casinovan Vichy verleende Pétain ook de positie van staatshoofd en volledige bevoegdheden voor het opstellen van een nieuwe grondwet . De kamers werden niet ontbonden en de andere partijen werden niet verboden, maar in feite werd het parlement niet meer bijeengeroepen.

Pétain vestigde al snel een regime dat werd gesteund door de fascistische, nationalistische en monarchistische bewegingen die in Frankrijk aanwezig waren. Tot 11 november 1942 bleef de Vichy-regering formeel buiten strijd met oorlogshandelingen en werd officieel beschouwd als een neutrale staat met diplomatieke betrekkingen met beide facties, van Duitsland tot de Verenigde Staten. Pas nadat Operatie Anton door de Duitsers was begonnen, bevond hij zich in oorlog, maar bijna zonder macht, met een directe onderwerping aan de Duitsers. Hij was staatshoofd en premier van de collaborerende staat tot 18 april 1942 (de dag dat hij de functie opgaf aan Pierre Laval ), leidde vijf kabinetten en bleef staatshoofd tot 1944 .

Op 20 augustus 1944 werd Pétain, die ontslag nam, door de Duitsers gedwongen Frankrijk te verlaten en naar het zuidwesten van Duitsland te verhuizen, in Sigmaringen .

Na de oorlog

Ontmoeting met Adolf Hitler in 1940

Aan het einde van de oorlog vluchtte Pétain op 24 april 1945 uit Sigmaringen , een paar uur voordat de geallieerde troepen de stad binnenvielen, en vormden zich aan de Zwitserse grens, in Vallorbe . Op de 26e werd het overgedragen aan de Franse autoriteiten.

Het proces

Hij werd beschuldigd van verraad en collaboratie met de vijand. Vervolgens werd hem een ​​proces aangespannen dat in sommige opzichten werd gekenmerkt door opvallende tekortkomingen van de rechtspraak, zoals de Franse historicus Robert Aron moest overwegen .

Tijdens het proces beweerde Pétain dat hij "zichzelf had opgeofferd voor Frankrijk", en beweerde dat zonder zijn optreden het hele Franse grondgebied in handen van de Duitsers zou zijn gekomen, met nog ergere gevolgen voor de burgers.

De verdedigingslinie was niet overtuigend en hij werd ter dood veroordeeld , maar in tegenstelling tot zijn premier, Pierre Laval , die snel werd gestuurd om te worden doodgeschoten, werd het vonnis door Charles de Gaulle omgezet in levenslange gevangenisstraf , gezien zijn leeftijd en omdat zeer gedecoreerd voor militaire moed in de Eerste Wereldoorlog.

Dood in de gevangenis

Op 89-jarige leeftijd werd hij opgesloten in Fort du Portalet , in de Lage Pyreneeën van 15 augustus tot 16 november 1945. Daarna werd hij overgebracht naar het Fort de Pierre-Levée in L'Île-d'Yeu , en zijn toestand verslechterde in de loop van de tijd. tijd. Zes jaar later, op 8 juni 1951, deelde president Auriol mee dat Pétain weinig te leven had, zette zijn gevangenschap om in ziekenhuisopname, maar was te ernstig om naar een ziekenhuis in Parijs te worden overgebracht; hij stierf een paar weken later in een appartement in Port-Joinville en ontving - op het randje van overlijden - de afwijzing door de Franse regering van zijn verzoek om zijn stoffelijk overschot in het ossuarium van Verdun in ontvangst te nemen. De maarschalk van Frankrijk werd vervolgens begraven op het kerkhof van Port-Joinville, de belangrijkste stad van L'Île-d '.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Pétain een symbool voor extreem- rechts in Frankrijk , niet alleen het referentiepunt voor nostalgische mensen naar zijn regering, maar ook voor jonge nationalisten , tot aan de Algerijnse oorlog .

onderscheidingen

Franse onderscheidingen

buitenlandse onderscheidingen

Opmerking

 1. ^ 403 van de 412 in de toelatingsranglijst, hij werd 229 van de 336 in de eindrangschikking.
 2. ^ "Le général vient de nous montrer toutes les erreurs à ne pas commettre" .
 3. ^ Verscheidene keren gewond in gevechten en nu onbruikbaar geworden Raynal kreeg het bevel over dit oude verlaten en bijna ongewapende fort, dat plotseling weer strategisch werd vanwege de onverwachte omvang van de Germaanse opmars; hij wordt nu beschouwd als een heldhaftige figuur van grote bekendheid in Frankrijk.
 4. ^ Zoals gedefinieerd door Maurice Barrès , verbond de provinciale weg tussen Bar-le-Duc en Verdun het front met het achterste, waarin in zeer korte tijd zeer nuttige ondersteunende structuren zoals ziekenhuizen, wapenkamers en andere dienstvelden werden opgezet.
 5. ^ Joffre, die beroemd werd door de Eerste Slag bij de Marne , was samen met Foch een enthousiaste aanhanger van Plan XVII geweest , dat later ernstig ontoereikend bleek te zijn.
 6. ^ Waaronder enkele Britse afdelingen die Lloyd George aan Nivelle had toevertrouwd.
 7. ^ Deze titel werd zelfs na het Vichy-proces niet ingetrokken en blijft zijn voorrecht.
 8. ^ Op 16 mei had Franco hem tevergeefs geadviseerd zich niet bij dat kabinet aan te sluiten.
 9. ^ Robert Aron, "Pétain's proces en dood", in Illustrated History n ° 125 Jaar 1968, pag. 80
 10. ^ Robert Aron, Proces en dood van Pétain , in Illustrated history n ° 125 Jaar 1968, pag. 81

Bibliografie

 • Cesare Giardini , Het proces van Pétain , Serie De Tweede Wereldoorlog, Verzameling van memoires, dagboeken en studies, Milaan, Rizzoli, 1947.
 • Alfred Fabre-Luce, De waarheid over generaal De Gaulle en de verdediging van maarschalk Pétain , Series Polemica n.4, Rome, Editori Riuniti, 1947.
 • Louis Rougier, geheime missie in Londen , vertaling door Cesare Reisoli, serie De Tweede Wereldoorlog, Milaan-Rome, Rizzoli, 1947.
 • ( FR ) Louis Noguères , Le Véritable Procès du Maréchal Pétain , Parijs, Librairie Arthème Fayard, 1955.
 • Glorney Bolton, Pétain , Il Cammeo-serie, Milaan, Longanesi, 1958.
 • ( FR ) Jean-Raymond Tournoux, Pétain et De Gaulle: un demi-siècle d'histoire non officielle , Parijs, Plon, 1964.
 • Richard M. Watt, noem het verraad. De geschiedenis van dertig jaar politieke corruptie en militaire incompetentie die het Franse leger tot de muiterij van 1917 leidden; de waarheid over de door Pétain bevolen decimeringen. Inleiding door kolonel John Elting , Milaan, Longanesi, 1966.
 • Lorenzo Bocchi, Petain , De gelijktijdige serie geregisseerd door Enzo Biagi, Della Volpe Editore, 1967.
 • ( FR ) Jacques Isorni, Philippe Pétain , La Table Ronde, 1972.
 • Herbert R. Lottmann, Pétain. Held of verrader? , vertaald door Erica Joy Mannucci, Milaan, Frassinelli, 1985.
 • ( FR ) Marc Ferro , Pétain , Parijs, Fayard, 1987, ISBN  978-2-213-01833-1 .
 • ( NL ) Paul Webster, Pétain's Crime. Het volledige verhaal van de Franse samenwerking in de Holocaust , Ivan R. Dee, 1982-1990.
 • Yves Durand, De nieuwe Europese orde. Samenwerking in Duits Europa (1938-1945) , historische bibliotheekreeks, Bologna, Il Mulino, 2002.

Gerelateerde items

Andere projecten

Externe links