Huş ağacı kabuğu üzerinde Novgorodian yazıtları

[ gizle ]
Wikimedia-logo.svg Kültürü serbest bırakın. 5 × 1000'inizi Wikimedia İtalya'ya bağışlayın . 94039910156 yazın. Wikimedia-logo.svg
Vikipedi, özgür ansiklopedi.
Gezinmeye atla Aramaya atla
gramota numarası 109
gramota n . 109, metin şöyledir: "Žiznomir'den Mikula'ya mektup. Pskov'da bir cariye satın aldınız. Ve şimdi, bu nedenle, prenses beni tutukladı. Ve şimdi benim için družina'yı garanti etti . [onu satan adam] ] bir mektup, [başka] bir cariyesi varsa Ve senden istediğim şey şu: [kim] bir at satın aldı ve onun üzerine bir prensin adamını koydu, yüzleşmeye [geldin]. [geri] [köle satın almak için harcanan] parayı, ondan hiçbir şey almayın "

Huş Kabuğu Üzerindeki Novgorodian Yazıtları ( Rusça : берестяные грамоты?, Transliterasyon : berestjanye gramoty - huş kabuğu üzerindeki yazıtlar), arkeolojik kazılar sırasında bulunan huş ağacı kabuğu şeritlerinin iç yüzeyine yazılmış, Orta Çağ Rusya'sına ait geniş bir belge dizisidir. 1951'den itibaren, esas olarak Novgorod'da ve bir zamanlar Novgorod Feodal Cumhuriyeti'ne ( Pskov ve Staraya Russa gibi ) ait olan şehirlerde ve aynı zamanda eski Rus'un diğer şehirlerinde( Smolensk ve Moskova gibi ) ve bazı küçük merkezlerde. [1] Slav grubu dillerinin en eski yazılı kayıtları arasında yer alırlar , onbirinci ve onbeşinci yüzyıllar arasında bir döneme tarihlenebilirler. Binden fazla belge bulundu, ancak yirmi binden fazlasının hala yeraltında olduğu tahmin ediliyor. [1]

Özellikler

İlk yazıt, 26 Temmuz 1951'de, Artemij Arcihovskij tarafından kent çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda zaman zaman işçi olarak çalışan Novgorod vatandaşı Nina Fedorovna Akulova tarafından bulunmuştur . [1]Bu keşfe kadar, eski Rusya'da huş ağacı kabuğu üzerine yazma geleneğinin varlığının muhtemel olduğuna inanılıyordu, aslında ortaçağ kroniklerinde birkaç referans vardı. Örneğin, bu kroniklerden birinde fakir bir manastırı anlatan yazar şöyle yazdı: "Keşişler o kadar fakirdi ki kitaplarını parşömen üzerine değil huş ağacı kabuğu üzerine yazdılar". Ancak kabukların üzerine mürekkeple yazıldığı düşünülerek bu belgelerin bozulmamış olarak bulunmasına dair bir umut olmadığına inanılmış, daha sonra ilk belgenin bulunmasıyla birlikte harflerin sivri uçlu bir kalemle kazındığı anlaşılmıştır. metnin korteksle birlikte korunmasına izin veren alet. Ayrıca stylus şeklindeki metal aletlerin işlevi de anlaşılmış,[1] [2]

gramoti _huş ağacı kabuğu şeritleridir, elastik hale getirmek için suda kaynatılır ve genellikle yaklaşık yirmi santimetre uzunluğa ve 5 ila 10 santimetre arasında değişen bir yüksekliğe sahiptir ve çok kısa bir metin içerir: ortalama yirmi kelime, şimdiye kadarki en uzun kelime yeniden keşfedilen 176 kelime var. Kâğıdın pahalı olduğu bir dönemde kullanılan ve işlevi bitince uzunlamasına parçalara ayrılarak veya sokağa çöplerin arasına atılarak yok olmaya mahkûm olan dakikalar niteliğindedirler. Bu davranış, onun keşfine izin verdi, aslında kuzey Rusya şehirlerindeki yol döşemesi, ağaç gövdelerinin çapraz kesilmesiyle elde edilen ahşap disklerden oluşuyordu.[3] Kuzey Rusya'daki ovaların bataklık karakteri ve buna bağlı olarak belirli bir derinlikte toprakta oksijen eksikliği, her ikisinin de korunmasına izin verdi (böylece bulunurlar, yerleşim merkezlerinin eski yollarını kazarak, aralarında yer alırlar). bir katman ve diğer ahşap döşeme) ve yaklaşık yirmi yıllık bir tarihleme. Tarihsel şahsiyetlerin alıntılanmasıyla başka bir tarihleme olasılığı sunulmaktadır. [3]İçeriği yüksek olan mektuplar ise parşömen üzerine yazılmıştır ve bu nedenle kağıt üzerindeki belgelerin çoğu gibi korunmamıştır. Aslında Rusya gibi neredeyse tamamen ahşaptan inşa edildiği bir ülkede, yangınlar sıktı, dolayısıyla yazılan her şeyin %99'undan fazlası yok olurken, ateşten uzakta toprağa gömülen gramotiler de yok oldu. korunmuş. [4] On beşinci yüzyıldan sonra gramoti bulunamaması , Çar II. Catherine'in istediği kentsel toprağın drenajı ile açıklanmaktadır.XVIII yüzyılda; aslında nemli fakat süzülmüş toprakta ve dolayısıyla oksijen varlığında ağaç kabuğu hızla ayrışır ve yol kaplamalarının tabakalaşmasında 15. yüzyıl, drenajın ulaştığı derinliğe tekabül eder. [1]

İçerik

gramota n . 210: Onfim'in çizimleriyle birlikte bir yazım alıştırması olan Gramoty'lerden biri

İçerik çok çeşitlidir, çoğunlukla özel (üçte ikisi), ticari, idari veya adli mektuplardır. Birkaç Gramoty , Rusya'da onların da eğitime erişimlerine izin verildiğinin kanıtı olarak kadınlar tarafından yazılan kişisel nitelikteki mektuplardır. Daha sınırlı sayıda gramoti , muhtemelen parşömen üzerine kopyalanmadan önce taslağını oluşturan resmi bir belge veya edebi, folklorik, dini, ayinle ilgili metinlerin (genellikle özel kullanım için tasarlanmış) karakterine sahiptir. Çeşitli listeler (borçlar, vergiler, mallar listeleri) ve okul yazıları da bulundu. İkincisi arasında, Onfim gramoti ünlüdür ., bilinen en eski çocuk eserleri arasında yer alan ve çizimler, yazılar, alfabe ve hece alıştırması içeren altı ila sekiz yaşlarında bir çocuk. [3] Bulunan metinlerin toplam uzunluğu 12.000 kelimeden fazladır. Buna karşılık, Rus örf ve adet kanunları ve enstitülerinin 11.-12. yüzyıl kodu olan ve edebi olmayan Eski Rusça çalışmaları için ana belge olan Russkaya Pravda , Novgorod'da bulunan belgelerde yer alan kelimelerin üçte birinden daha azını içeriyor. . Ayrıca, tüm Eski Slavcanın bilinen kelime dağarcığı 9 600 kelimeden oluştuğunda, bulunan metinlerin kelime hazinesi de dikkate değerdir, yaklaşık 2.600 kelimedir. [5]

Dil

Gramoty'nin yazıldığı dil, çoğu durumda, eski Novgorod'da konuşulan günlük dildir. Bu, onların yalnızca Slav dillerinin panoramasında değil, aynı zamanda genel olarak Hint-Avrupa dillerinde de olağanüstü tarihsel ve dilsel ilgilerinin ana nedenidir. Gerçekten de, onların keşfinden önce, Novgorod Eski Rus lehçesinin incelenmesi için mevcut kaynaklar oldukça sınırlıydı ve çoğu zaman sadece dolaylıydı. [6] Genel olarak Gramoty'nin dili, kültürlü bir çeşitlilik, yani önce Kiev diline ve daha sonra Moskova'ya yönelik eski Rus lehçesi üstü ile kuzey lehçesi olan daha düşük ve daha popüler bir çeşitlilik arasında salınır. - batı Novgorod, Kriviči'nin eski Slav kabilesine atıfta bulunan "Kuzey-Krivician" lehçesinin ve Il'men Gölü çevresinde yerleşmiş Sloven kabilesine atıfta bulunan "Ilmen-Sloven" lehçesinin üst üste bindirilmesi ' . Hiçbir saf kanıtı olmayan Novgorod lehçesinin, Eski Rus lehçesi üstü lehçesine daha yakın olduğu, bu nedenle daha az lehçe izi olduğu varsayılmaktadır. Novgorod'da yaygın olarak konuşulduğundan ve yazıldığından daha "Kuzey-Krivician": eski Novgorod lehçesi . [1]

Andrei Zaliznjak'a göre, Gramoty çalışmasının bir sonucu, eski Novgorod lehçesinin merkezden farklı ayrı bir dal oluşturduğu düşünüldüğünde, doğu Slav dilleri grubunun üniter kökeni fikrinin ortadan kalkmasıdır. -eski Rusça'nın doğu dalı; modern Rusça, Novgorod'un kuzey-batı lehçesinin Suzdal ' -Moskova bölgesinin orta-doğu lehçesiyle yakınlaşmasının bir sonucu olacaktır . [7]Gerçekte, Zaliznják'ın işaret ettiği gibi, on birinci ve on ikinci yüzyılların metinlerindeki diyalektizm yüzdesi, on dördüncü ve on beşinci yüzyılların metinlerindekinden daha fazladır, yani normalde beklenilenin tersidir. Dolayısıyla bu, ıraksak değil, yakınsayan bir süreç, yani bu tür lehçenin önce Suzdal bölgelerinin , sonra da Moskova'nın lehçeleriyle, özellikle de lehçenin ortaya çıkmasından sonra , bir yakınsama-füzyon süreci sorunu olacaktır. Rusya'nın ana şehri olarak Moskova (resmen 12. yüzyıldan sonra ve pratik olarak 14. yüzyıldan sonra). [8] Ancak Vadim Krys'ko'ya
göre , antik Novgorod lehçesine Slav grubunun ayrı bir kolunu temsil ediyor ne de Novgorodian'ın iki çeşidini ve kuzey Kriviči ile Sloven arasındaki kabile ayrımını belirlemek mümkün değil . [7] [9]

Örnekler

Bir aşk mektubu: gramota n. 752

gramota _12. yüzyılın ilk yarısından itibaren, aralarında en az iki çizginin kaybolduğu yaklaşık 45 cm uzunluğunda iki ayrı huş ağacı kabuğu şeridinden oluşur. İçerik ve stil açısından, belge türünde benzersizdir. Şüphesiz bir aşk mektubudur, aksi takdirde alıcının olası suç temasını, insanların gözünden saklanma ihtiyacını ve yazarın alay konusu olma korkusunu anlatmak zor olurdu. Mektup, kendini edebi dilde ifade edebilen eğitimli genç bir kadın tarafından güzel bir el yazısıyla yazılmıştı ve içeriğin çok samimi karakterinin yanı sıra açılış formülünün olmaması, mektubun bu şekilde yazılma ihtimalini ortadan kaldırıyor. yazımı, eğitimli bir keşiş gibi üçüncü bir kişiye emanet edilmişti. [10]

Kelime bölmeli orijinal metin: [11]

(к)[ъ] тобѣ тришьдъ а въ сю недѣлю цьтъ до мьнь зъла имееши оже
е[с]и къ мънѣ н[ь при]ходилъ а ѧзъ тѧ есмѣла акы братъ собѣ ци оуже ти есмь задѣла сълюци а то- бѣ вѣдѣ
ѧко есть не годьнъ аже бы ти годьнъ то [из] оцью бы сѧ вытьрьго притькль

[ны]нѣ к[ъ]дь инодь въспиши жь ми про
[тьбь] хаблю ци ти боудоу задѣла своимъ бьзоумььемь аже пимьсьБтотохе пимьсьБтотоха пимьсьБтуѧаже пиминсуѧтити ти боудоу
задѣла

Noktalama işaretli transliterasyon:

(K) ["] tobě triš'd". A v ”sju nedělju c't” do m'n 'z ”la imeeši, ože
e [s] ik” m ”ně n [' pri] chodil”? Bir caz “tja esměla aky velet”! Sobě ci ouže ti esm 'zaděla s ”ljuci, a to
-bě vědě jako est' ne god'n”. Aže by ti god'n ”, to [iz] oc'ju by sja vyt'r'go prit'kl '...

[ny] ně k ["] d 'inod' v" spiši ž 'mi pro ...
[t'b'] chablju ... Ci ti boudou zaděla svoim "b'zoum'em 'aže mi sja poc'n 'ši nasmichati, a soudit
' B '"[i] moja choudost'

Köşeli parantez içinde tamamlama metni ve yuvarlak parantez içinde açıklayıcı metin ile çeviri: [10]

"Sana üç kere (mesajlar) gönderdim. Bana karşı neyin var ki bu hafta (veya bu Pazar) bana gelmedin? Yine de sana bir kardeş gibi davrandım! [size] (mesajlar)?Gördüğüm kadarıyla beğenmiyorsunuz.Beğenseydiniz [insanların] gözünden geri çekilirdiniz ve gelirdiniz...

ve şimdi başka bir yerde. Cevap ver bana ...
(altı ila sekiz kelimelik bir aradan sonra, önceki cümlenin sonu veya belki bir sonraki cümle korunur)
... [sizi bırakıyorum] ...
(bunun için sadece varsayımlar mümkündür, "yok ben seni asla bırakmam" ya da "seni bırakmamı istiyorsun" vb. gibi)
Eğer mantıksızlığımla seni gücendirdiysem, bana gülmeye başlarsan, Allah [sizi] yargılasın ve beni perişan etsin" gibi.

Bir imdat çağrısı: gramota n. 9

Gramota 12. yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır . Başlangıçta görünen çarpı, poklon kelimesinin bir tür ideogramı olabilir.(поклон), yani daha sonraki bir dönemin parşömen belgelerinde görünen "iltifatlar" (kelimenin tam anlamıyla "yay"). Çoğu bilim adamına göre yazar (Gostjata), kocasının mülkü üzerinde yaptığı keyfiliği ve yasadışılıkları kınayan, bir erkek kardeşe (Vasil ') veya daha büyük olasılıkla Slav'da bir anne amcaya hitap eden reddedilmiş bir eştir. ebeveyn yapısı, torunlara karşı çok önemli bir koruma görevi üstlenmiştir. Ancak başka bir hipoteze göre, Gostjata, Gostjata'nın annesi tarafından dul kaldıktan sonra yeniden evlenen üvey babası tarafından annesinin mal varlığı üzerindeki zorbalığı kınadığı iddia edilen küçük bir gençtir. [12]

Kelime bölmeli orijinal metin: [13]

+ ὦ гостѧтy къ васильви ѥже ми отьць даѧ-
лъ и роди съдаѧли а то за нимь а нынѣ во-
дѧ новоую женоу а мънѣ не въдасть ничь-
то же избивъ роукy поустилъ же мѧ иноу- ю
поѧлъ доеди добрѣ сътворѧ

Noktalama işaretli harf çevirisi: [12]

+ Gostjaty k ”Vasil'vi. Ježe mi ot'c 'dajal ”i rodi s” dajali, a to za nim'. Bir nyně vodja novouju ženou, am ”ně ne v” dast 'nič'to že. Izbiv ”ruky, poustil” že mja, inouju pojal ”. Doedi, dobrě s ”tvorja

Tercüme: [12]

"Gostyata'dan Vasil'e'. Babamın bana verdiği ve akrabaların ek olarak bana verdiği şey onun elinde. Ve şimdi (evde) yeni bir eş getirdiğine göre (artık) bana geri vermiyor. Hiçbir şey. Evlilik vesayetini reddederek beni kovdu ve bir başkasını (karım) aldı. Gel lütfen."

Bir evlilik teklifi: gramota n. 731

Gramota , 12. yüzyılın ortalarından kalma, (anne Janka'nın) ebeveynlerinden, çöpçatan Jarina tarafından oğullarını genç bir kadınla evlenme teklifine (olumlu) bir cevap mektubudur . Povojnik (повойник), evli kadınlara özgü, Janka'nın annesi veya nişanlısı için tasarlanmış bir kadın başlığıdır . Ekmeğin sembolik değerini hatırlatan kapanış cümlesi, komisyoncu Jarina'nın verilen hizmet için bir ücret beklemesi gerektiği anlamında anlaşılmalıdır. [14]

Kelime bölmeli orijinal metin: [14]

покланѧние ὦ ѧнокѣ со сьлѧтою ко ѧринѣ · хоцьть ти твоего дѣтѧти-
ць · о свто · жь ти еѣ хо{ц}ць · ажь хоцьши во брозѣ жь седь бȣди · и ѧла е-
смо сѧ емȣ по рȣкȣ ѧко ты си мловила емȣ ты дни придьши томо
дни поимȣ и нѣ ли ти тамо повоица · а крьвоши присоли
а кодь ти мнѣ хльбь тȣ ица

Harf çevirisi:

Janokě yani S'ljatoju ko Jarině üzerinden Poklanjanie · Choc't 'ti tvoego dětjatic' · O svto · Ž 'ti eě cho {c} c' · Až 'choc'ši vo brozě ž' sed 'budi · Ijala esmo s emu po ruku jako ty si mlovila emu ty dni prid'ši tomo dni poimu i ně li ti tamo povoica Bir kr'voši prisoli bir kod 'ti mně chl'b' tu i tobě

Tercüme:

"Janka ve Seljata'dan Jarina'ya bir selam (saygılar) var. Bu nedenle çocuk, sahip olduğunuz (önerdiğiniz) kişiyi (eş olarak almak) istiyor. (İlk) fırsatta onunla (nişanlı olmak) istiyor. Lütfen burada olun Ona rıza sözü verdim, çünkü günler önce ona "gel aynı gün getireceğim" demiştin . Bana ekmek olan yerde size de bir şeyler var” dedi.

Bir askeri sefer: gramota n. 69

12. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Gramota , tarihsel olarak 12. yüzyılda Novgorod tarafından Yukarı Volga'nın şehirlerine ve kalelerine karşı yürütülen çeşitli askeri seferlerden biriyle bağlantılıdır. [15] Özellikle, Artemij V. Arcichovskij [16] ve Lev V. Čerepnin'e göre [17] gramota , 1148'de Novgorodianlar tarafından Yaroslavl ' ve Uglič şehirlerine yapılan sefere atıfta bulunacaktı . Aslında, Novogorodskaja I letopis' ve Lavrent'evskaja letopis' (sırasıyla Novgorod ve Suzdal'ın 1300 ortaçağ kronikleri )), o yılın kışında Kiev büyük prensi Izjaslav Mstislavič , oğlu Jaroslav'ın önceki sonbahardan beri yerleştiği Novgorod'a gitti ve oradan Novgorod birliklerinin askeri seferinin başında yola çıktı. Gyurgi (yani Jurij Dolgorukij Amca), Kiev tahtına geçme mücadelesi çerçevesinde, Rostov ve Suzdal prensliğini işgal etti ve "Gyurgi'nin adamlarını ciddi şekilde yendi ve Volga'da altı şehri alarak, her şeyi mahvetti. Yaroslavl '", ama" atları topallaştı "ve" Volga'yı fethetmesine rağmen, Gjurgi'ye karşı hiçbir şey olamazdı; bu nedenle, Uglič ovasına ulaştıktan sonra,Novgorod'a yönlendirildi ve ulaştıSmolensk orada kışı geçirdi. "Jurij Dolgorukij, oğlunu prens olarak kabul ettirerek Novgorod'u işgal etmişti, ancak Novgorodianlar isyan etmiş ve Izjaslav Mstislavič onların yardımına koşmuştu . Terentij, ordusunun ilerleyişi sırasında ters istikametteydi.Novogorodskaja I letopis'e göre , askeri sefer, yolları geçilmez hale getiren buzların erimesiyle krize girmişti. buzda ve ( Lavrent'evskaya kronikleri olan) atların dolaşmasına neden oldu) donmuş zeminde, bu nedenle Uglič'e bir katır gönderme talebi. Družina ( дружина ) terimi askeri anlamında "prensin kişisel refakatçisi" anlamında kullanılmaktadır; bu, iki ila üç bin kişiye kadar sayabilir ve Novgorod'daki Jaroslav Izjaslavič'e ya da oraya gelen bir družina'ya atıfta bulunabilir . güneyden Volga, Izjaslav Mstislavič ile birlikte, čad' ise družina'yı oluşturan daha düşük bir askeri birlikti . [15] [18]

Kelime bölmeli orijinal metin: [18]

ѿ тереньтеѧ къ михалю при- шьлить лошакъ съ
ѧковьцемъ поедуть
дружина савина чадь
ѧ на ѧрославли добръ здоровъ и с гри-
горемь оуглицане замерьзьли на
ѧрославли + тy до углеца и ту пакъ
дружина

Noktalama işaretli harf çevirisi: [15]

Oт Teren'teja k ”Michalju. Priš'lit 'lošak ”s” Jakov'cem ”. Poedut 'družina, Savina čad'. Ja na Jaroslavli, dobr ”zdorov” Grigorem'dir. Ouglicane zamer'z'li ve Jaroslavli. Ty do Ugleca i tu pak ”družina.

Tercüme: [15]

"Terentij'den Michal'e '. Jakovec ile bir katır gönderin. Savva'nın ev sahibi družina gidecek. Jaroslav'ın altındayım'; sağlığım iyi ve Grigor'la birlikteyim '. Uglič'inkiler dondu (yani: gemilerle buzda sıkışmış) Yaroslavl'ın yüksekliğinde '. Siz (katırı Jacovec ile gönderin) Uglič'e: družina tam orada (gidecek) ".

Hukuki bir dava: gramota n. 109

Gramota 1100 yılına kadar uzanır ve bu nedenle Novgorod'da bulunan en eskilerden birini temsil eder. Žiznomir'in ortağı veya hizmetçisi olan Mikula, prensesin (Novgorod Prensi'nin karısı) kendi kayıp kölesini tanıdığı, belki kaçırdığı ve yeniden sattığı bir köle satın almıştı. Bunun sonucunda Žiznomir tutuklandı, ancak Žiznomir'in kendisinin de bir parçası olduğu prensin kişisel muhafızı družina tarafından kendisine sunulan garanti sayesinde hapishaneden serbest bırakıldı (ancak družina terimiburada aynı zamanda "yoldaşlar", "ortaklar", aynı "topluluk" veya "şirket") üyeleri olarak da anlaşılabilir. Žiznomir'in dahil olduğu gibi bir suç durumunda, Russkaya Pravda tarafından oluşturulan çok özel bir yasal prosedüre uymak gerekiyordu., eski Rusya'nın yasalarının ve geleneksel normlarının yasal koleksiyonu. Kölenin iddia edilen son meşru sahibi olan zarar gören taraf, birbirini takip eden "karşılaştırmalar" yoluyla kölenin çeşitli sahiplerinin zincirini son üçüncüye kadar takip etme yasal hakkına sahipti; ancak köle hırsızlığının suçlusu üçüncü sahibin ötesinde olabileceğinden, bir tür özel adalete başvurma olasılığı öngörülmüştür: üçüncü son sahibi, hırsızı bulana kadar soruşturmayı kendi başına sürdürebilirdi. Ayrıca, hırsızlığı ihbar eden kişinin, "çatışmaları" tamamlamak için kullanabilmesi için köleyi geçici olarak üçüncü sahibine teslim etmesi kanunen gerekliydi. Dolayısıyla Žiznomir d' endişesi[19] [20]

Orijinal metin: [20]

грамота : ѡтъ жизномира : къ микоуле :
коупилъ еси : робоу : плъскове : а нyне мѧ :
въ томъ : ѧла кънѧгyни : а нyне сѧ дроу-
жина : по мѧ пороучила : а нyне ка : посъ-
ли къ томоу : моужеви : грамотоу : ели
оу него роба : а се ти хочоу : коне коупи-
въ : и кънѧжъ моужъ въсадивъ : та на съ-
водy : а тy атче еси не възалъ коунъ :
техъ : а не емли : ничъто же оу него :

Noktalama işaretli harf çevirisi: [19]

Gramota ve ”Žiznomira k” Mikoule. Koupil ”esi robou Pl” skove. Bir nyne mja v ”tom” jala k ”njagyni. Her gün yenileniyor. Bir nyne ka pos ”li k” tomou mouževi gramotou ve li ou bir şeyleri reddediyorum. A se ti chočou: kone koupiv ”ik” njaž ”mouž” v ”sadiv”, ta na s ”vody. A ty atče esi ne v ”zal” koun ”tech”, ne emli nič ”to že ou neg.

Tercüme: [19]

"Žiznomir'den Mikula'ya mektup. Pskov'da bir cariye satın aldınız . Ve şimdi, bu nedenle, prenses beni tutukladı. Ve şimdi, družina'yı benim için garanti etti . sattı) bir mektubu varsa, [başka] ] köle Ve işte sizden istediğim şey: [o,] bir at satın aldı ve üzerine bir prensin adamını koydu, yüzleşmeye [geliyorsunuz] ve eğer (harcanan) parayı (geri) almamışsanız kölenin satın alınmasında), ondan hiçbir şey almayın ".

Not

 1. ^ a b c d e f Artemij Keidan , s. 179 .
 2. ^ Andrej Zaliznjak 1995 , s. 14 .
 3. ^ a b c Artemij Keidan , s. 177 .
 4. ^ Andrej Zaliznjak 1995 , s. 16 .
 5. ^ Andrej Zaliznjak 1995 , s. 15 .
 6. ^ Artemij Keidan , s. 178 .
 7. ^ a b Artemij Keidan , s. 193 .
 8. ^ Andrej Zaliznjak 1995 , s. 20 .
 9. ^ Vadim B. Krys'ko, Drevnij novgorodsko-pskovskij dialekt na obščeslavjanskom fone , Voprosy jazykoznanija , Cilt 3, 1998, s. 74-93.
 10. ^ a b Andrej Zaliznjak 1995 , s. 25, 26 .
 11. ^ Andrej Zaliznjak 2004 , s. 249 .
 12. ^ a b c Remo Faccani , s. 119-122 .
 13. ^ ( RU ) Drevnerusskie berestjanye gramoty - Gramota 9 , gramoty.ru'da .
 14. ^ a b Andrej Zaliznjak 2004 , s. 392-394 .
 15. ^ a b c d Remo Faccani , s. 126-130 .
 16. ^ Artemij Vladimirovich Arcichovskij, Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1952 g.) , Moskova, 1954, s. 73.
 17. ^ Lev Vladimirovich Čerepnin, Novogorodskie berestjanye gramoty kak istoričeskij istočnik , Moskova, 1969, s. 382-383.
 18. ^ a b Andrej Zaliznjak 2004 , s. 512-514 .
 19. ^ a b c Remo Faccani , s. 130-134 .
 20. ^ a b Andrej Zaliznjak 2004 , s. 257-259 .

bibliyografya

 • Remo Faccani, huş ağacı kabuğu üzerinde Novgorodian Gramoty. I (XI-XII Yüzyıllar) , Annali di Ca 'Foscari'de. Western serisi , Padua, Editoriale Programma, 1987, s. 117-136, ISBN mevcut değil.
 • Artemij Keidan, karşılaştırmalı bir bakış açısından huş ağacı kabuğu üzerindeki Novgorodian yazıtları, Incontri Linguistici , cilt. 32, Pisa, Fabrizio Serra Editore, 2009, s. 175-193, ISBN mevcut değil.
 • Andrej Zaliznjak, Drevnenovgorodskij dialekt , 2. baskı, Moskova, Košelev, 2004, ISBN mevcut değil.
 • Andrej Zaliznjak, huş ağacı kabuğu üzerine Rus mektupları ve belgeleri (Novgorod, 11.-15. yüzyıllar) , Slavia'da , cilt. 2, Roma, "Slavia" Kültür Derneği, 1995, s. 14-31, ISBN mevcut değil.

Dış bağlantılar